SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

Sivu: (Edellinen)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  42  (Seuraava)
  Kaikki

H

HERMAFRODIITTI

Runollinen ilmaisu intersukupuolisuudesta.


HETERO tai HETEROSEKSUAALI

Henkilö, jonka seksuaaliset, eroottiset tai romanttiset tunteet ja teot suuntautuvat ensisijaisesti tai yksinomaan eri sukupuolta olevaan henkilöön. Käsitteenä heteroseksuaalisuus on varsin uusi ilmiö, joka on syntynyt reaktiona homo- ja biseksuaalisten identiteettien avoimeen esiintuloon.


HETERO-OLETTAMA

Ihmisten oletetaan olevan heteroseksuaaleja ilman, että sitä tarvitsee edes mainita.


HETEROSEKSUAALISUUS

Seksuaalisten, eroottisten tai romanttisten tunteiden tai tekojen suuntautuminen ensisijaisesti tai yksinomaan eri sukupuolta oleviin henkilöihin. Halut, tunteet, teot ja identiteetti eivät ole sidoksissa toisiinsa. Heteroseksuaaliksi samaistuneella voi olla homoseksuaalista käyttäytymistä tai tunne-elämää ja päinvastoin. Siksi on parempi käyttää tarkempia ilmaisuja, kuten miesten ja naiste välinen seksi, miesten ja naisten väliset suhteet jne.


HOMO

Puhekielinen nimitys miehelle, jonka seksuaaliset, eroottiset tai romanttiset tunteet ja teot suuntautuvat ensisijaisesti tai yksinomaan samaa sukupuolta oleviin. Varsinkin nuorten keskuudessa käytetty halventavana haukkumasanana, joten sen käyttöön asiakastyössä tulee suhtauta varauksin.  Osa homoseksuaalisesti suuntautuneista miehistä on ottanut sanan myönteiseen käyttöön, osa kokee sen halventavana ja rajoittavana.Sivu: (Edellinen)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  42  (Seuraava)
  Kaikki