SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

Sivu: (Edellinen)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  42  (Seuraava)
  Kaikki

H

HOMOFOBIA

Termiä on käytetty kuvaamaan voimakasta irrationaalista pelkoa tai kielteistä , torjuvaa tunnereaktiota homoseksuaalisuutta ja homoseksuaaleiksi oletettuja henkilöitä kohtaan. Voi ilmetä vitsailuna, halveksuntana, karttamisena, pois sulkemisena ja väkivaltaisina tekoina. Homofobisia reaktioita voi olla sekä hetero- että homoseksuaalisesti suuntautuneilla henkilöillä, sek miehillä että naisilla. Reaktio on ollut kulttuurisesti hyväksytty ja vahvistettu. Yksilötasolla se voi olla hyvinkin syvälle arvo- ja asennemaailmaan juurtunut ja on usein vaikeasti muutettavissa. Silloin kun homoseksuaalisesti suuntautuneella on inhoa, vastenmielisyyttä tai pelkoa omaa homoseksuaalisuuttaan kohtaan, on käytetty myös termiä sisäistetty homofobia.


HOMOSEKSUAALI

Kirjakileinen määritelmä sekä homoseksuaalille miehelle että naiselle. Termi on koettu ongelmalliseksi, koska se korostaa seksuaalisuutta ja assosioituu enemmän miehiin kuin naisiin. Naisista on käytetty myös termiä lesbo. Läheskään kaikki homoseksuaalisesti suuntautuneista eivät itse identifioidu homoseksuaaleiksi. Asiakastyössä kannattaa kuunnella tai kysyä asiakkaan itsemäärittelyä.


HOMOSEKSUAALISUUS

Seksuaalisten, eroottisten tai romanttisten tunteiden ja tekojen suuntautuminen ensisijaisesti tai yksinomaan samaa sukupuolta oleviin henkilöihin. Halut, tunteet, teot ja identiteetti eivät ole sidoksissa toisiinsa. Homoseksuaaliksi samaistuneella voi olla heteroseksuaalista käyttäytymistä tai tunne-elämää ja päinvastoin. Siksi on perempi käyttää tarkempia ilmaisuja, kuten miesten välinen seksi , naisten väliset parisuhteet, jne.


HYPERSEKSUAALISUUS

ks. Yliseksuaalisuus


HYPOGONADISMI

Sukurauhasten (kivesten ja munasarjan) vajaatoiminta, jonka takia ulkoisten sukuelinten kehitys on kesken tai vajaa.Sivu: (Edellinen)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  42  (Seuraava)
  Kaikki