SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

B

BI TAI BISEKSUAALI

Henkilö, jonka seksuaaliset, eroottiset tai romanttiset tunteet ja teot voivat suuntautua sekä miehiin, että naisiin tai eivät ole sukupuolisidonnaisia. Niiden merkitys voi vaihdella henkilöillä eri aikoina, eri tilanteissa ja sukupuolella voi olla oma merkityksensä. Läheskään kaikki näistä henkilöistä ei identifioidu biseksuaalisiksi. Asiakastyössä kannattaa kuunnella ja kysyä asiakkaan itsemäärittelyä.


BISEKSUULISUUS

Seksuaalisten, eroottisten tai romanttisten tunteiden ja tekojen suuntautuminen sekä miehiin että naisiin tai henkilöihin sukupuolesta riippumatta.