SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

Sivu:  1  2  3  (Seuraava)
  Kaikki

H

HALUTTOMUUS

Seksuaalinen haluttomuus ternillä voidaan kuvata seksuaalisen vähäisyyttä tai puuttumista. Usein käsitteenä epämääräinen, koska sen alle voidaan niputtaa hyvinkin erilaisia ilmiöitä. Seksuaalinen halu voi olla hyvinkin vähäinen pitkäänkin ilman, että se koetaan ongelmaksi. Parsuhteessa on usein kyse seksuaalisen halun laadullisista ja määrällisistä eroista ja normaaleista aktiivisuuden ja kiinnostuksen vaihteluista. Pari  saatta torjutuksi tulemisen, syyllistymisen ja syyllistämisen noidankehään, varsinkin jos seksiä yritetään väkisi, jolloin nautinto katoaa ja kiinnostus entisestään vähenee. Kiinnostumattomuus seksuaalsiesta toiminnasta voi johtua myös muun muasaa seksuaalsiesta aversiohäiröstä, sairauksista tai vammoista, horomitoiminnan muutoksista, lääkkeistä, runsaasta päihteiden käytöstä, toiminnallisista ongelmista, psyykkisestä traumasta, väsymyksestä, masennuksesta, ahdistuksesta, stressistä tai parisuhteen erilaisista ongelmista.


HERMAFRODIITTI

Runollinen ilmaisu intersukupuolisuudesta.


HETERO tai HETEROSEKSUAALI

Henkilö, jonka seksuaaliset, eroottiset tai romanttiset tunteet ja teot suuntautuvat ensisijaisesti tai yksinomaan eri sukupuolta olevaan henkilöön. Käsitteenä heteroseksuaalisuus on varsin uusi ilmiö, joka on syntynyt reaktiona homo- ja biseksuaalisten identiteettien avoimeen esiintuloon.


HETERO-OLETTAMA

Ihmisten oletetaan olevan heteroseksuaaleja ilman, että sitä tarvitsee edes mainita.


HETEROSEKSUAALISUUS

Seksuaalisten, eroottisten tai romanttisten tunteiden tai tekojen suuntautuminen ensisijaisesti tai yksinomaan eri sukupuolta oleviin henkilöihin. Halut, tunteet, teot ja identiteetti eivät ole sidoksissa toisiinsa. Heteroseksuaaliksi samaistuneella voi olla homoseksuaalista käyttäytymistä tai tunne-elämää ja päinvastoin. Siksi on parempi käyttää tarkempia ilmaisuja, kuten miesten ja naiste välinen seksi, miesten ja naisten väliset suhteet jne.Sivu:  1  2  3  (Seuraava)
  Kaikki