SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

I

IMPOTENSSI

Lat. impotentia :kykenemättömyys. Termi viittaa yleensä erektion puuttumiseen tilanteissa, joissa sitä halutaan. Liian epämääräinen termi ammatilliseen käyttöön. Ks Erektio-ongelma ja erektiohäiriö


INSESTI

Seksuaalinen kontakti perheenjäsenten kanssa ylenevässä ja alenenvassa polvessa tai sisarusten välillä. Joissakin tapauksissa myös vanhemman uuden kumppanin on tulkittu olevan perheejäsen. Samaa merkitsevä kuin aiemmat käsitteet sukurutsa tai sukurutsaus. Alle murrosikäisten lasten keskeisiä seksileikkejä ei katsota insestiksi. Läheinen sukulainen on eri kulttuureissa määritelty hyvin eri tavoin, mikä käsittää myös avioliiton esteiksi nähdyt seikat. Esimerkiksi Kiinassa ei ole lupa mennä naimisiin henkilön kanssa, jolla on sama sukunimi, koska tämä saattaisi viitata yhteisiin esi.isiin. Ks. myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko.


Intersukupuolisuus

Intersukupuoliseksi määritellään yksilö, jolla on sekä miehille että naisille kuuluvia fyysisiä sukupuolen piirteitä samanaikaisesti. Intersukupuolisuus on yleiskäsite, jonka alueelle kuuluu useita eri oireyhtymiä ja tiloja. Terminä se on vielä nuori ja tarkemtumaton. Ks. myös epäselvä sukupuoli.


Intiimiys

Kyky ja valmius läheiseen suhteeseen sekä mahdollisuus kohdata itsessään ja paljastaa toiselle omaa sisäistä elämäänsä. Käsittää suhteen sekä toiseen että itseen. Seksuaalinen intiimiys on oman eroottisuutensa kohtaamista ja ilmaisemista toiselle. Sen kautta voidaan kohdata ja ilmaista myös muita keskeisiä puolia itsessä.


Itsetyydytys

Oman kehon ja sukupuolielinten hyväily- ja kiihottaminen käsin tai esimerkiksi seksivälineiden avulla.