SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

J

Juridinen sukupuoli

Väestötietojärjestelmän kaksi sukupuolen kirjaamisen vaihtoehtoa: mies ja nainen. Juridinen sukupuoli näkyy henkilötunnuksessa nii, että syntymäaikaa seuraavan tunnusosan kolmas merkki on miehiksi merkityillä pariton ja naisiksi merkityillä parillinen. Transsukupuolisen henkilön juridinen sukupuoli voidaan muuttaa sen jälkeen kun henkilö on saanut sellaisen lääketieteellisen lausunnon sukupuolenkorjausprosessin etenemisestä, jollaista laki sukupuolen vahvistamisesta edellyttää.