SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

Sivu:  1  2  3  4  (Seuraava)
  Kaikki

P

Palloutuminen

Emättimen sisimmän osan laajeneminen kiihottumisen tasannevaiheessa. Palloutuminen saattaa joskus laajentaa emänttimen lähes koko pituudeltaan, jolloin sen seinämät vetäytyvät niin kauas toisistaan, että heteroseksuaalisessa emätinyhdynnässä peniksen kosketuspinta emättimeen katoaa.


Panseksuaalisuus

Seksuaalisuuden muoto, jossa henkilö voi kokea eroottisina tai seksuaalisina hyvinkin erilaisia ja laaja-alaisia ilmiöitä, kuten luonnon elementtejä ja ilmiöitä tai taide-elämyksiä.


Parafilia

Termiä on määritellyt John Money:" Henkilö on pakonomaisesti herkistynyt ja riippuvainen epätavallisesta ja henkilökohtaisesti tai sosiaalisesti ei-hyväksytystä ärsykkeestä -läsnä oleva tai mielikuvissa - seksuaalisen kiihottumisen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja orgasmin aikaansaamiseksi. Mielikuvien tasolla sitä voi toteuttaa itsetyydytyksen ja seksuaalisen kanssakäymisen aikana. Parafilian vastakohtana on normofilia."

Termiä on käytetty muun muassa lääketieteessä ja psykologiassa sellaisesta seksuaalsiesta käyttäytymisestä, jota pidetään ei-toivottavana, hunompana ja vastakohtana "luonnolliselle", "todelliselle" ja "oikealle" rakkaudelle tai seksuaalisuudelle.  Tällainen kategorinen luokittelu perustuu kuitenkin usein ennakkoluuloille, yleistyksille ja oman arvomaailman ja toimintatapojen parempana pitämiselle. Silloin, kun jotakin seksuaalista käyttäytymistä pidetään ei-suotavana, huonona tai vahingollisena, tulisi se perustela itse käyttäytymisen ja sen vaikutusten perusteella, ei kagorisesta.


Parisuhde

Länsimaissa tavallisesti kahden ihmisen keskinäiseen sopimukseen perustuva suhde, joka yleensä ymmärretään myös seksuaalisuhteeksi. Se voi olla myös yhteiskunnan tai yhteisön virallistama. Joissakin kulttuureissa parisuhteista ja avioliitoista sopivat molempien osapuolten suvut.


Parisuhdelaki

Tarkistetava!


Paritus

Ks. Seksualirikokset ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot.


Pederastia

Aikuisen miehen seksuaalinen tai eroottinen mieltymys yli murrosikäiseen poikaan tai nuorukaiseen. Jossain yhteyksissä sillä on tarkoitettu myös miesten välistä anaaliyhdyntää, mikä liittyne virheelliseen samaistamiseen miesten välisen seksuaalisen suhteen ja anaaliyhdynnän välillä. Sanan käyttämistä suositellaan vain ensimmäisessä merkitysyhteydessä.


Pedofilia

Yli 16-vuotiaan henkilön pysyvä kiinnostus alle puberteetti-ikäisiin lapsiin. Se voi ilmetä tunteina, fantasioina, ajatuksina tai toimintana. Osa pedofiileistä syyllistyy lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, osalla se pysyy tuntemusten, mielikuvien ja fantasioiden tasolla. Termiä on käytetty lapsen seksuaalisen hyväksikäytön synonyyminä, jolloin samaistetaan tunteet ja teot, jotka pitäisi pitää käsitteellisesti erillään. Termiä ei myöskään pidä käyttää seksuaalirikoksen nimikkeenä. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei liity aina pedofiliaan, ts. tekijällä ei välttämättä ole pysyvää seksuaalista kiinnostusta lapsiin.


Penis

Suomen kieleen vakiintunut miehen siitintä tarkoittava termi. Puhekielessä voi käyttää myös hyvää suomalaista sanaa: kalu. Suomen kielessä löytyy satoja synonyymeja penikselle.


Perversio

Käytettiin keski-ajalla teologisissa teksteissä vääräuskoisuudesta. Myöhemmin alettin käyttää lääketieteessä "vääränalaisesta seksuaalsiesta käyttäytymisestä". Seksuaalilääketieteessä ja -psykologiassa on ollut toistuvaa rajankäyntiä siitä, millainen seksuaalinen käyttäytyminen luokitellaan perversioksi. Jyrkimmillään kaikki muu kuin heteroseksuaalisen emätinyhdyntään suuntautunut seksuaalinen käyttäytyminen on luokiteltu perversioksi. Koska sanaa on käytetty leimaavasti, sen käyttöä asiakastyössä tulisi välttää.


Petting

Partnerin kehon ja inttimialueiden eroottinen hyväileminen käsin tai suulla niin, etteivät osapuolet riisuudu kuin osittain eikä peniksen sisäänvientiä emättimeen tai peräaukkoon tapahdu. Erityisesti  amerikkalaisessa kultuurissa kehittynyt seksuaalitapa, joka on sosiaalisesti melko laajalti hyväksytty ja nähty myös ehkäisykeinona.


Polyamoria

Käsite, jolla tarkoitetaan osapuolten yhteisiin sopimuksiin perustuvia erilaisia tapoja ylläpitää useita yhtäaikaisia eroottisia tai seksualisia suhteita. Käsite syntyi 1980-luvun USA:ssa. Seksuaalitapaa on perusteltu mahdollisuutena rakastaa enemmän ja rakastaa samanaikaisesti useita ihmisiä. Ajattelutapaan sisältyy myös näkemys, ettei rakkaussuhde anna oikeutta  kontrolloida toisen ihmisen käyttäytymistä.


Polygamia

Moniavioisuus. Joissakin kulttuureissa on edelleen perinteenä moniavioisuus. Myös monimiehisen perhemallin kulttuureita on esiintynyt historiassa. 


Pornografia

Kuvallinen, kirjallinen tai muu ihmisen seksuaalista käyttäytymistä ja sukupuolielimiä suorasukaisesti kuvaava tai paljastava esitys, tuote tai teos, jonka tavoittena on tuottaa seksuaalista kiihottumista. Pornografiaksi määrittyminen on aina kulttuuri-, arvo- ja normisidonnaista. Kovin suurta yksimielisyyttä siitä, mikä on pornografiaa, ei voida saavuttaa, koska kyse on yksilötasolla kokemuksellisesta aiiiiasta. Rajankäynti eroottiseen taiteeseen on hyvin liukuva.


Potenssi

Suomessa käytetty aiemmin synonyyminä miehen erektiolle. Termin taustalle olevassa ajatusmallissa miehen potenssi on suoraan verrannollinen erektioiden ja orgasmien tiheyten. Sukupuolittunut ilmaisu, jota ei käytetä naisten seksuaalisesta kyvykkyydestä. Vahvistaa suorituskeskeistä mielikuvaa miehen seksuaalisuudesta.


Potenssiongelma

ks. Impotenssi.


Priapismi

Peniksen pitkiitynyt ja usein kivulias erektio, joka voi johtua verenkierrollisista tai farmakologisista syistä. Joskus tila on seuraus peniksen juureen asetetusta puristavasta ja joustamattomasta renkaasta, joka salpaa laskimoverenkierron. Synonyyminä voidaan käyttää termiä kesto-erektio.


Prostituutio

Prostituutio on toimintaa, jossa vähintään kaksi osapuolta käy kauppaa seksipalveluista ja korvaus maksetaan tavallisesti rahana. Suomessa tavallisin prostituution malli on osa-aikaisesti  seksipalveluja myyvä yksityinen henkilö. Prostituution kriminalisoinnissa on eri maissa päädytty hyvin erilaisiin ratkaisuihin. Suomessa prostituutiota ei ole kriminalisoitu, sen sijaan paritus ja seksipalvelujen ostaminen nuorelta tai ihmiskaupan uhrilta on. Suhtautuminen prostituutioon peilautuu sekä yksilötasolla että lainsäädännön kautta näkemys siitä, millaista on "oikea" ja "hyvä" seksi.


Puhelinmasturbaatio

Usein pakonomainen tapa tyydyttää itseään samalla kun puhuu seksistä puhelimessa joko tuntemattoman tai seksipalveluihin erikoistuneen henkilön kanssa seksuaalisen kiihottumisen ja orgasmin aikaansaamiseksi. Puhelinmasturbaatio voi olla myös partnereiden yhdessä sopima keino seksuaalisen mielihyvän kokemiseen.Sivu:  1  2  3  4  (Seuraava)
  Kaikki