SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

Sivu:  1  2  3  4  (Seuraava)
  Kaikki

P

Palloutuminen

Emättimen sisimmän osan laajeneminen kiihottumisen tasannevaiheessa. Palloutuminen saattaa joskus laajentaa emänttimen lähes koko pituudeltaan, jolloin sen seinämät vetäytyvät niin kauas toisistaan, että heteroseksuaalisessa emätinyhdynnässä peniksen kosketuspinta emättimeen katoaa.


Panseksuaalisuus

Seksuaalisuuden muoto, jossa henkilö voi kokea eroottisina tai seksuaalisina hyvinkin erilaisia ja laaja-alaisia ilmiöitä, kuten luonnon elementtejä ja ilmiöitä tai taide-elämyksiä.


Parafilia

Termiä on määritellyt John Money:" Henkilö on pakonomaisesti herkistynyt ja riippuvainen epätavallisesta ja henkilökohtaisesti tai sosiaalisesti ei-hyväksytystä ärsykkeestä -läsnä oleva tai mielikuvissa - seksuaalisen kiihottumisen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja orgasmin aikaansaamiseksi. Mielikuvien tasolla sitä voi toteuttaa itsetyydytyksen ja seksuaalisen kanssakäymisen aikana. Parafilian vastakohtana on normofilia."

Termiä on käytetty muun muassa lääketieteessä ja psykologiassa sellaisesta seksuaalsiesta käyttäytymisestä, jota pidetään ei-toivottavana, hunompana ja vastakohtana "luonnolliselle", "todelliselle" ja "oikealle" rakkaudelle tai seksuaalisuudelle.  Tällainen kategorinen luokittelu perustuu kuitenkin usein ennakkoluuloille, yleistyksille ja oman arvomaailman ja toimintatapojen parempana pitämiselle. Silloin, kun jotakin seksuaalista käyttäytymistä pidetään ei-suotavana, huonona tai vahingollisena, tulisi se perustela itse käyttäytymisen ja sen vaikutusten perusteella, ei kagorisesta.


Parisuhde

Länsimaissa tavallisesti kahden ihmisen keskinäiseen sopimukseen perustuva suhde, joka yleensä ymmärretään myös seksuaalisuhteeksi. Se voi olla myös yhteiskunnan tai yhteisön virallistama. Joissakin kulttuureissa parisuhteista ja avioliitoista sopivat molempien osapuolten suvut.


Parisuhdelaki

Tarkistetava!Sivu:  1  2  3  4  (Seuraava)
  Kaikki