SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

R

Raiskaus

Ks. Seksualirikokset ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot.


Rakastelu

Seksuaalisen kanssakäymisen kuvaus, joka kytkee seksuaalisen virittäytymisen, ilmaisun ja toiminnan vuorovaikutukseen, tunteisiin ja rakkauteen.


Rakastuminen

Voimakas tunnekokemus, jossa minuuden rajat voivat hävitä ja rakastunut kokee sulautuvansa toiseen ihmiseen. Rakastumista voidaan luonnehtia myös muodonmuutoksena, jossa rakastunut näkee ympäröivän todellisuuden ja ulkomaailman jalostuneena, rakastettunsa ihannoituna ja itsensä entistä vahvempana ja kyvykkäämpänä.

Kreikkalaisessa mytologiassa rakastuminen merkitsee sitä, että jumalallinen voima on vallannut rakastuneen ja tämä voima on siinä, joka rakastaa, ei kohteessa. Se saa ihmisen kaipaamaan kauneutta, ei vain fyysisessä maailmassa vaan myös hengen maailmassa.

Rakastuminen ja rakkaus on nähty kahta ihmistä yhdistävänä aktivisena voimana, joka poistaa yksinäisyyden tunteen ja luo me-kokemuksen. Kokemus tuottaa eheyden ja turvallisuuden tunteen, mutta samalla myös menettämisen pelkoa ja epävarmuutta.


Rakkaus

Rakkaus on käsitteenä jaettu agape-rakkauteen, joka on epäitsekästä ja epäseksuaalista lähimmäisenrakkautta ja romanttiseen rakkauteen. Romanttisen rakkauskäsityksen mukaan rakkaus alkaa rakastumisesta ja muuttuu rakkaudeksi. Rakakus yhdistetään usein parisuhteseen, perheeseen, suvunjatkamiseen ja seksuaalisuuteen.