SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

Sivu: (Edellinen)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Seuraava)
  Kaikki

S

Seksitaudit

Käytetty synonyyminä päasiassa sukupuolielinten kosketuksen kautta tarttuvilla taudeille. Ks. Sukupuolitaudit.


Seksologi

Yleisnimike, jota Suomessa on käytetty sekä seksologian tutkijoista että seksuaaliongelmien kanssa työskentelevistä seksuaalikasvattajista, - neuvojista ja terapeuteista. Ei auktorisointia, ei nimikkeen suojausta. Ks. Kliininen seksologi


Seksologia

Seksuaalisuuteen liittyvinen ilmiöiden tutkimus ja seksuaalisuuteen liittyvä ammatilline toiminta, joka perustuu systemaattiseen, tieteellisesti tutkittuun tietoon. Sekslogialla ei ole omaa tieteen teoriaa, vaan se koostuu moni- ja poikkititeteellisestä tutkimuksesta. Seksologista tietoa tuottavat luonnontitetee, ihmistieteet ( humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet ja soveltavat ihmis- ja luonnontieteet) ja ideatieteet (filosofia, tilastitiede ja systeemitieteet). Kliinisen seksologian alueeseen voidaan lukea lääketiede, psykologia ja hoitotyö ja -tiede. Soveltava seksologia asettuu teoreettisen ja kliinisen seksologian välimaastoon ja siihen sisältyvät kasvatustiede, teologia ja oikeustiede.


Seksuaakinen sosialisaatio tai seksuaalisosialisaatio

Kaikki ne vuorovakutusprosessit ja elämänhistoriaan liittyvät tekijät, joiden perusteella yksilön ymmärrys ja kokemus seksuaalsiuudesta muovautuvat. Seksuaalisen sosialisaation ja seksuaalikasvatuksen kautta opitaan sekä tiedollisesti, että kokemuksellisesti, mitä seksuaalsiuus on ja mitä sen tulisi olla. Näin opitaan myös seksuaalisuutta koskevat erottelut: mikä on mitäkin, mikä on hyväksyttävää ja mikä paheksuttavaa, mikä toivottavaa ja mikä ei-toivottavaa, mikä on tervettä ja mikä on sairasta. Sosialisaatiossa opitaan seksuaalisuutta koskevat normit, minkälainen on seksuaalisesti " normaali" tyttö ja poika, mikä on ominaista, sopivaa ja sallittua seksuaalista käyttäytymistä.


Seksuaali-identieetti

Omaan seksuaalisuuteen ja se suuntautumiseen liittyvä mielikuva, joka muodostuu suhteessa sosiaaliseen ympäristöön.Sivu: (Edellinen)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Seuraava)
  Kaikki