SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

Sivu: (Edellinen)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Seuraava)
  Kaikki

S

Seksuaali-ideologia

Uskomusjärjestelmä, joka määrittää, mikä on soveliasta seksuaalikäyttäytymistä mieheille ja naisille elämän eri vaiheissa ja erilaisissa ihmissuhteissa. Suurimmassa osassa maissa uskonnollisuuden aste ja suurten uskontojen yleisesti hyväksytyt dogmit vaikuttavat vahvasti seksuaali-ideologeihin.


Seksuaalietiikka

Inhimillisen seksuaalisuuden alueella vallitsevien arvojen moraalifilosofinen tarkastelu, esimerkiksi seksuaalimoraalinn filosofinen tutkimus, jossa arvioidaan ja vertaillaan erilaisten käsitysten perusteita, yhteensopivuutta ja johdonmukaisuutta. Termiä käytetään joskus lähes samassa merkityksessä kuin käsitettä seksuaalimoraali.


Seksuaalifantasia tai seksuaalinen fantasia

Eroottisesti tai seksuaalisesti kiihottavat mieleikuvat ja kuvitelmat. Fantasiat ovat osa normaalia seksuaalisuutta, eivät korvike muille toiminnoille. Ne ovat usein salattu seksuaalsiiuden osa-alue; fantasioissa voidaan kuvitella tilanteita ja suhteita, jotka koetaan kielletyiksi, ja näin rikkoa tabujen rajoja. Fantasioihin voi niiden kiihottavuuden lisäksi liittyä syyllisyyden tunteita, häpeää tai pelkoja omasta poikkeavuudesta. Monet kielletyistä koetuista fantasioista liittyvät toimintoihin, joita suurin osa ihmisistä ei milloinkaan toteuttaisi, vaikka siihen olisi tilaisuus. Useimmat ihmiset  käyttävät fantasioita itsetyydytystilanteissa tai vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa voimistamaan seksuaalista kiihottumista.


Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus-termillä ymmärretään usein pelkästään nuorten seksuaalikasvatusta. Pienten lasten seksualikasvatuksen oletetaan usein tapahtuvan seksuaalisosialisaation myötä eikä sitä systemaattisesti toteuteta esimerkiksi päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Nuoruusikäisten seksuaaliaksvatuksen tavoitteena on lisätä tyttöjen ja poikien ymmärrystä ihmisestä sukupuoli- ja seksuaaliolentona, laajentaa yksilöllistä harkinta- ja toimintakykyä sekä tukea nuoren omaleimaisen kokonaispersoonallisuuden rakentumista. Yhteisötasolla nuoruusikäisten seksuaalikasvatuksen tavoitteena on sukupuolten ja yksilöiden välisen tasa-arvon ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Nuorten seksuaaliterveyspalveluihin sisältyy myös seksuaalikasvatuksellinen ulottuvuus. Ammatillinen seksuaalikasvatus jaetaan kolmeen osaan: 1. Seksuaalivalistus on joukkokohtaista ja yksisuuntaista, toteutetaan joukkoviestinnän keinoin. 2. SEksuaaliopetus on ryhmäkohtaista, opetussuunnitelmaan pohjautuvaa. 3. Seksuaalineuvonta on henkilökohtaista, yksilön tarpeisiin ja kysymyksiin pohjautuvaa.

WHO julkaisi vuonna 2010 Seksuaalikasvatuksen standardin johon voit perehtyä oheisen linkin kautta. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246

 


Seksuaalikirurgia

Sukupuolielimiin, rintoihin ja joissakin tapauksissa myös laajempiin kehon alueisiin kohdistuvat kirurgiset toimenpiteet.Sivu: (Edellinen)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Seuraava)
  Kaikki