SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

Sivu: (Edellinen)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Seuraava)
  Kaikki

S

Seksuaalikulttuuri

Kokonaisuus, joka kattaa yhteisössä valitsevat seksuaalitavat (seksuaalikäyttäytyminen), seksuaalimoraalin ( seksuaalielämää koskevat arvot ja normit), seksuaalisuutta koskevat tiedot ( teteelliset ja ei-tieteelliset käsitykset) sekä niitä ilmentävät henkiset ja aineelliset tuotteet kuten kieli, kirjallisuus, kuvat, musiikki ja tanssi. Yhteisön valtakulttuurin sisälle voi syntyä ala- ja osakulttuureita, kuten esimerkiksi monien kaupunkien homokulttuuri. Valtakulttuuri voi omaksua näiden ala- tai osakulttuurien tuottamia käsitteitä.


Seksuaalilääketiede

Seksuaalisuutta tarkasteleva lääketieteen osa-alue.


Seksuaalimoraali

Kulttuurin tai yhteisön seksuaalisuuden tarkoitusta ja olemusta koskevien olettamusten heijastuminen seksuaalielämää koskevissa arvoissa ja normeissa. Seksuaalimoraali pyrkii säätelemään seksuaalista käyttäytymistä ja määrittämään, mikä sen alueella on oikein ja väärin. Seksuaalimoraalin taustalla ovat usein perinteiset ja uskonnolliset käsitykset ja se voi ajan myötä muuttua. Alakulttuureissa voi vallita valtakulttuurista poikkeava seksuaalimoraali.


Seksuaalinen ahdistelu

ks. Seksuaalinen häirintä


Seksuaalinen aktiivisuus

Yksilön seksuaalisuuden ilmentyminen seksuaalisina ajatuksina, mielikuvina, tunteina ja käyttäytymisenä.Sivu: (Edellinen)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Seuraava)
  Kaikki