SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

Sivu: (Edellinen)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  18  (Seuraava)
  Kaikki

S

Seksuaalinen kanssakäyminen

Seksuaalinen vuorovaikutus ja toiminta kahden tai useamman ihmisen kesken.


Seksuaalinen käyttäytyminen tai seksuaalikäyttäytyminen

Erilaiset tavat reagoida seksuaalisiin virikkeisiin ja toimia niiden pohjalta seksuaalista mielihyvää tavoitellen.


Seksuaalinen kehitys

Yleensä tarkoitetaan seksuaalista kehitystä (fyysistä ja psykososiaalista) imeväisikäisestä aikuisuuteen. Kehitys kuitenkin jatkuu erilaisten vaiheiden kautta läpi koko elämän.


Seksuaalinen kiihottuminen

Eroottisiksi tai seksuaalisiksi koetuista virikkeistä ja mielikuvista syntyvä reagointim joka ilmenee fysiologisina muutoksina (seksuaalinen reaktioarja), seksuaalisen halun vahvistumisena sekä usein myös aistimusten ja tunteiden voimistumisena.


Seksuaalinen mielihyvä

Seksuaalisista virikkeistä, aistimuksista, reaktioista ja toiminnoista koostuva fyysinen, psyykkinen ja spirituaalinen mielihyvän kokemus.Sivu: (Edellinen)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  18  (Seuraava)
  Kaikki