SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO


Seksuaaliterveyden peruskäsitteiden sanasto sisältää seksologiaan liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyä. Lähdeaineistona on käytetty pääsosin Tuisku Ilmosen ja Jussi Nissisen kokoamaa sanastoa teoksessa Apter ym. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.

Selaa sanastoa tässä hakemistossa.

Erikoismerkit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki

Sivu: (Edellinen)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  18  (Seuraava)
  Kaikki

S

Seksuaalinen minäkuva

Käsitys itsestä seksuaalisena olentona, yksilöllinen kooste siitä, miten hahmottaa oma sukupuoltaan ja seksualisuuttaan. Minä kuva muotoutuu ja muotoutuu uudelleen koko elämänkaaren ajan. Sen merkitykselliset osa-alueet ovat: suhde omaan ja toiseen sukupuoleen. sukupuolirooleihin, intiimiyteen ja läheisyyteen, eroottisesti tai seksuaalsiesti virittäviin aistimuksiin ja mielikuviin sekä seksuaalisiin toimintoihin.


Seksuaalinen motivaatio

Seksuaalista käyttäytymistä ohjaavat tekijät, jotka ovat riippuvaisia yksilön asenteista, arvoista. optuista malleista ja aiemmista seksuaalisista kokemuksista.


Seksuaalinen nautinto

Koostuu laajasta kirjosta fyysisen, psyykkisen ja spirituaalisen mielihyvän kokemuksia, joita eroottiset ajatukset, mielikuvat, fantasiat, tunteet, aistimukset ja seksualiset toiminnot herättävät. Seksuaalinen nautinto syntyy eroottisen odotuksen, jännitteen ja sen laukeamisen, erilaisten kehoon ja suhteeseen liittyvien yksilöllisten voimakkaiden kokemusten sekä seksuaalisen tyydytyksen kokemuksista. Aistillisseksualisen mielihyvän kokemukseen vaikuttavat sekä yksilöllinen että kulttuurinen merkityksenanto. Nautintoa voi kokea myös tilanteissa, jotka herättävät samanaikaisesti vastenmielisyyttä, häpeaa, pelkoa tai muita ristiriitaisia tai kielteisiksi koettuja tunteita.


Seksuaalinen orientaatio

Käytetty synonyyminä seksuaaliselle suuntautumiselle.


Seksuaalinen rajattomuus

Kehitysiässä saadusta vamamsta, neurologisesta siaraudesta, aivovammasta tai persoonallisuuden häiriöstä johtuva kyvyttömyys kontrolloida seksuaalista käyttäytymistä tai hahmottaa sen seurauksia. Osasyynä voi olla myös riittävän ja riittävän varhaisen seksuaalikasvatuksen ja -neuvonnan puute.Sivu: (Edellinen)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  18  (Seuraava)
  Kaikki