Osio Nimi Content Type
Yleinen Aineistokuvaus Course Presentation
Talotekniikka toimialana TALOTEKNIIKKA OSANA RAKENTAMISEN TOIMIALAA (20210520) Course Presentation
Talotekniikka toimialana Tehtävä: Rakentaminen ja rakennuskanta Question Set
Talotekniikka toimialana Tehtävä: Järjestöt ja lyhenteet Question Set
Talotekniikka toimialana Tehtävä: Urakointiliikkeet Question Set
Rakentamisen prosessi RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLET (20210521) Course Presentation
Rakentamisen prosessi CASE-tehtävä: rakennushankkeen osapuolet Course Presentation
Rakentamisen prosessi Rakennushankkeen vaiheet (20210521) Course Presentation
Rakentamisen prosessi CASE-kohteen rakentamisen vaiheet (palautetaan palautuskansioon) Course Presentation
Rakentamisen prosessi Urakkamuodot(20210521) Course Presentation
Rakentamisen prosessi Tehtävä: Urakkamuodot Drag and Drop
Rakentamisen prosessi Tehtävä: Urakkamuoto esimerkkikohteessa Question Set
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa Talotekniikkasuunnittelu (20210208) Course Presentation
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa Tehtävät: Hanketietokortti Question Set
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa Tehtäväluetteloiden haku. Question Set
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa TATE2018 Question Set
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa TATE suunnittelu Question Set
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa TATE pätevyydet ja vaatimukset. Question Set
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa Yhdistä palkkkiomuodot Question Set
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa Esimerkkiaineisto ja tehtävä hankeen vaiheista: TARVESELVITYS Course Presentation
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa Esimerkkiaineisto ja tehtävä hankeen vaiheista: HANKESUUNNITTELU (SÄHKÖ) Course Presentation
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa Esimerkkiaineisto ja tehtävä hankeen vaiheista: HANKESUUNNITTELU ( LVI ) Course Presentation
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa Esimerkkiaineisto ja tehtävä hankeen vaiheista: HANKESUUNNITTELU KUSTANNUSARVIO Course Presentation
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa Esimerkkiaineisto ja tehtävä hankeen vaiheista: SUUNNITTELU Course Presentation
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa Esimerkkiaineisto ja tehtävä hankeen vaiheista: TOTEUTUSSUUNNITTELU Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin talous Opiskeluaineisto: Kustannukset rakennushankkeessa (20210521) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin talous Opiskeluaineisto:Urakoinnin tarjousprosessi (20210601) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin talous Esimerkkiaineisto ja tehtävä hankeen vaiheista: URAKKATARJOUS Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin talous Opiskeluaineisto: Tarjouslaskenta (20210601) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin talous Tehtävä: Työt ja ja lisät Question Set
Talotekniikkaurakoinnin talous Tehtävä: Pisteet (20210610) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin talous Laskutyöurakka(20210329) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin talous Hinnoittelutehtäviä, tuntityö (20210310) Question Set
Talotekniikkaurakoinnin talous Tehtäviä YSE:stä (20210521) Question Set
Talotekniikkaurakoinnin talous Kuluttajakauppa ja sopimus (20210521) Question Set
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Projektinhoito sähköurakoinnissa(20210521) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Aikataulut ja työsuunnittelu (20210521) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Aikataulujen tulkinta (20210602) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Tehtävä: Aikataulu esimerkkikohteessa Question Set
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Aikataulutehtävä Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Projektin talouden ohjaus (20210602) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Tehtävä: maksuerätaulukko Fill in the Blanks
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Kokouskäytänteet ja palaverit (20210602) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Hankinnat (20210602) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Hankinnat: Tuotteiden tai järjestelmien vaihto Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Työnjohto (20210602) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Projektin päättäminen (20210602) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Muutos- ja lisätyöt (20210602) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Reklamaatiot (20210602) Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Tehtävä: Esimerkkikohteen muutos- ja lisätyöt Course Presentation
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Asukasmuutostehtävä Course Presentation
Laadunvarmistus talotekniikkaurakoinnissa Laatu talotekniikkaurakoinnissa (20210602) Course Presentation
Laadunvarmistus talotekniikkaurakoinnissa Talotekniikan toiminnan varmistaminen (20210602) Course Presentation
Työmaan vastuut, työturvallisuus ja työsuojelu Työturvallisuusvastuut työmaalla (20210602) Course Presentation
Työmaan vastuut, työturvallisuus ja työsuojelu Kilpailulainsäädöntö, eettiset ohjeet (20210602) Course Presentation
Työmaan vastuut, työturvallisuus ja työsuojelu Tilaajavastuu ja rakentamisen tiedonantovelvoitteet (20210602) Course Presentation
Työmaan vastuut, työturvallisuus ja työsuojelu Käänteinen arvonlisävero (20210602) Course Presentation
Yhteistyö rakennushankkeessa Talo- ja rakennusteknisten aikataulujen yhteensovitus (20210602) Course Presentation