TALOTEKNIIKKA OSANA RAKENTAMISEN TOIMIALAA (20210520)

Opiskeluaineiston tavoitteena on

• tunnistaa talotekniikan toimialan osana rakentamisen koko kenttää
• tutustua eri tietolähteisiin
• muodostaa kokonaiskäsitys alan yritystoiminnan laajuudesta ja merkityksestä koko yhteiskunnassa