RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLET (20210521)

Tavoitteena:

- tunnistaa  rakennushankkeiden eri toimijoita ja heidän rooliaan

- tutustua alan keskeisiin aineistoihin ja tietolähteisiin