Rakennushankkeen vaiheet (20210521)

Tavoite:

- Tunnistetaan rakennnushankkeen tyypilliset vaiheet