CASE-kohteen rakentamisen vaiheet (palautetaan palautuskansioon)

Hankkeen vaiheisiin ja tehtäviin liittyvä CASE -tehtävä. Tutustutaan vaiheisiin pienen kohteen avulla.