Opiskeluaineisto:Urakoinnin tarjousprosessi (20210601)

Tavoite:

- tunnistaa talotekniikkaurakoinnin tarjouksen laatimisen vaiheita.