Muutos- ja lisätyöt (20210602)

Tavoite:

- tunnistaa muutos- ja lisätyöt ja niihin liittyviä toimenpiteitä urakoinnissa