Tilaajavastuu ja rakentamisen tiedonantovelvoitteet (20210602)

Tavoite:

- tunnistetaan talotekniikkaurakointiin liittyviä yleisiä vastuita ja velvotteita

- tunnistetaan harmaan talouden vähentämiseen ja estämiseen liittyviä toimenpiteitä rakentamisen alalla