Ikääntyneen seksuaaliohjauksen ja -neuvonnan painopistealueita (Ryttyläinen & Valkama 2010)

 • Elämäntapaohjaus (muun muassa tupakoimattomuus, vähäinen alkoholin käyttö ja liikunnan harrastaminen edesauttavat seksuaalisen toimintakyvyn säilymistä)
 • Muuttuneen minäkuvan hyväksymisen ja itsearvostuksen tukeminen (fysiologiset ja biologiset muutokset, sairaudet), sillä niillä on vaikutusta myös seksuaaliseen identiteettiin
 • Tietoa seksuaalisuuteen vaikuttavista fysiologisista ja biologisista muutoksista, jolloin autetaan hyväksymään muuttunut kehonkuva
 • Annetaan tietoa sairauksista ja lääkkeiden vaikutuksista seksuaalitoimintoihin
 • Kannustetaan muuttamaan seksitapoja esimerkiksi sairauden kohdatessa: panostaminen parisuhteen vuorovaikutukseen, läheisyyden tunteen luomiseen, uusien yhdyntäasentojen ja seksitapojen kokeilemiseen, hyväilyihin ja kosketuksiin, yhdessä kylpemiseen, hierontaan, liukasteiden avuksi ottaminen sekä eroottiset elokuvat tai kirjallisuus
 • Korostetaan seksuaalisuuden ilmentymisen ja ilmaisemisen monimuotoisuutta (helliminen, koskettelu) siirtäen ohjauksen ja neuvonnan painopistettä pois seksin suorituskeskeisyydestä; kannustetaan kuitenkin rakastelemaan siten kuin se on mahdollista.
 • Tuetaan näkemään mahdollisuuksia eikä keskitytä liikaa seksuaalisiin toimintahäiriöihin ja vajavuuksiin.
 • Painotetaan seksuaalisuuden yksilöllisyyttä myös ikääntyessä.
 • Huomioidaan seksuaaliohjauksessa ja -neuvonnassa myös puolison tai kumppanin tarpeet.
 • Seksuaalisuutta on tarpeen käsitellä syyllisyyden ja ahdistuksen lieventämiseksi uudessa elämäntilanteessa, kuten leskeytyminen, oman tai puolison sairastumisen tai avioeron yhteydessä.
 • Ikääntyvien hoitotyössä tulee tilanteita, joissa seksuaalisesti värittyneet kommentit ovat tavallisia. On hyvä muistaa, että leikkipuheiden ja huumorin takana voi myös olla seksuaalista ahdistusta ja ongelmia.
 • Kuullaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ikääntneiden ääntä ja tarpeita.
 • Tunnistetaan, että myös ikääntyvien keskuudessa on seksuaalista väkivaltaa (hyväksikäyttöä, kontrollia).
 • Tarvittaessa keskustellaan ja ohjataan itsetyydytykseen.

 

Lähteet ja linkit

Lisätietoa seksuaalineuvonnan tueksi löytyy Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta Seksuaalineuvonnan tueksi -oppaasta. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/638fa3f5-4df4-4dc8-86e9-37e0d9db7a9c (Linkki tarkistettu 2/2013)

Ryttyläinen K & Valkama S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita Prima Oy. Helsinki.

Viimeksi muutettu: tiistai, 12 helmikuu 2013, 08:40