Ikääntyvän parisuhteen seksuaalisuus

Ikäihmisten seksielämä tutkimuksen valossa

Ikäihmisten seksielämää on tutkittu Suomessa kolmella edustavalla FINSEX-väestökyselyllä vuosina 1992, 1999 ja 2007. Tutkimusten mukaan ikäihmisten seksuaalinen mielenkiinto ja seksuaalinen aktiivisuus säilyvät suurina vakituisessa parisuhteessa elävillä. Yhdyntämäärät pienenevät iän myötä, mutta itsetyydytys ja pornon käyttö yleistyvät. Useimmat kokevat parisuhteensa ja seksuaalielämänsä tyydyttäväksi. Yleisimmät ongelmat ovat naisten seksuaalisen halun puute ja orgasmia vaille jääminen yhdynnässä. Miesten erektio-ongelmat yleistyvät merkittävimmin vasta 70 vuoden iässä. (Kontula 2009a.)

Kaikkein ratkaisevimmin ikääntyneiden seksuaalielämään vaikuttaa se, onko heillä vakituista kumppania. Enemmistö miehistä (75%) ja naisista (55-65%) eli FINSEX -tutkimuksen mukaan edelleen tässä ikävaiheessa avioliitossa, miehet useammin kuin naiset. Kumppanin puuttuminen on naisille suurempi ongelma kuin miehille. Avoliitossa eläminen on myös yleistynyt alle 60-vuotiailla ja tällaisessa suhteessa eli edelleen myös moni 70-vuotias. Avoliitossa on elänyt 5-10 % eri ikäisistä vastaajista. Vielä avoliittoa suositumpaa on elää erillisuuhteessa, jossa eletään avoliitonomaisesti, mutta asutaan eri osoitteissa. (Kontula 2009a.)

Ilman vakituista kumppania elää noin kymmnesosa eri-ikäisistä ikääntyvistä miehistä. Naiset elävät miehiä useammin yksin. Leskeksi jääminen näkyy selvänä jo 70-vuotiailla naisilla, joista noin kolmasosalla ei ole vakituista kumppania.Yksin elävillä on melko vähän seksuaalisia kokemuksia. Yli 60-vuotiasta miehistä kaksi kolmasosaa ja yli 70-vuotiaista miehistä neljä viidesosaa ei kokenut yhtään yhdyntää viimeisen vuoden aikana. Enemmistö raportoi kuitenkin harjoittaneensa itsetyydytystä viimeisen kuukauden aikana. Yksin elävistä naisista 90 % ei kokenut yhdyntää viimeisen vuoden aikana. Alle 60-vuotiaista naista joka toinen on harjoittanut itsetyydytystä kuukauden aikana ja 70-vuotiaista naisista joka viides on ollut aktiivinen itsetyydytyksessä. Itsetyydytys tuottaa korvaavan seksuaalisen nautinnon hyvin monelle ilman kumppania elävälle ikääntyneelle. (Kontula 2009a.)

Parisuhde ja hyvä seksielämä

Seksuaalisessa halussa tapahtuu yeensä muutoksia ikääntymisen myötä. Ihmisten mielessä halu ja kyky liittyvät yhteen. Miehelle voikin tuottaa vaikeuksia käsittää, että seksuaalista halua olisi olemassa ilman erektioita. Hyvässä suhteessa on helpoa puhua kumppanin kanssa tunteista, seksistä ja niihin liittyvistä toiveista. Ongelmien tullessa esiin, tulisi myös uskaltaa puhua myös niistä. Omat toiveet seksin suhteen on hyvä sanoa ääneen, sillä vain silloin toinen tietää niistä ja voi huomioida ne suhteessa. Pelkkä yhdyntä ei ole seksin keskeinen sisältö, vaan seksi perustuu lämpöön, kosketteluun ja läheisyyteen. Hyvään parisuhteeseen kuuluvat kaikki osa-alueet. (RFSU.)

Ikääntyvän ihmisen seksuaaliseen elämään vaikuttaa hyvin pitkälle se miten he ovat suhtautuneet seksuaalisuuteen nuorempana. Seksuaalikasvatusta ei heille ole juurikaan annettu, ja asenteet heidän nuoruudessaan ovat olleet hyvin pitkälle syyllistäviä esim. itsetyydytystä kohtaan. Läheisyys, hyväily, toisensa tyydyttäminen muillakin keinoilla kuin pelkän yhdynnän kautta on sallittua ja jopa toivottua. Nämä keinot toimivat myös halun herättelijänä ja voivat parantaa myös miehen erektiota. Pitkä esileikki antaa myös lisänautintoa itse seksille. (RFSU.)

Parisuhteen onnellisuus

Onnellisuus, seksuaalinen aktiivisuus ja seksuaalielämän tyydyttävyys ovat keskenään voimakkaasti yhteydessä. Parisuhdeonnea on vaikea saavuttaa ilman keskinäistä intiimiä läheisyyttä ja toimivaa seksuaalista suhdetta. 

Onnellisen parisuhteen perustekijät ovat Kontulan (2009b) mukaan:

  • onnistunut parinvalinta: persoonallisuus ja elämänasenne, maailmankuva ja arvot, kinnostuksen kohteet ja harrastukset, parisuhteen muoto, seksuaalinen halukkuussa ja panostus yhteiseen vapaa-aikaan
  • molemminpuolinen rakkaus
  • suhteessa tehtyjen panostusten ja niistä saatujen palkintojen tasapaino eli tunne suhteen oikeudenmukaisuudesta, Jos tuntee antavansa vähemmän kuin saa, on onnen kasvattaminen omissa käsissä
  • kumppanilta saatava riittävä sosiaalinen tuki kuten huolehtiminen, henkinen tuki, avunanto sekä arvostus
  • kyky käsitellä ristiriitoja ja konflikteja rakentavasti
  • tarpeita vastaava ja tyydytystä tuottava seksualinen vuorovaikutus.

Kaarina Määttä (2000) on puolestaan kuvannut kestävän parisuhteen ominaisuuksia:

  • parit hyväksyvät toistensa muuttumisen
  • joustavuus, mukautuminen
  • parit löytävät arjesta aarremaan
  • mukavat harrastukset yhdessä (määrä), sillä yhteiset kokemukset rikastuttavat elämää
  • puolisot osaavat ilahduttaa toisiaan
  • ilahduttavat sanat ja teot, rakkauden teot, seksuaalisuus, emotionaalinen yhteys, hellyys, arvostaminen, läheisyyden ja etäisyyden tasapaino
  • pariskunta pysyy päätöksessä rakastaa
  • puolisot näkevät vaivaa parisuhteen eteen
  • sitoutuminen (sekä rakenteellinen että henkilökohtainen tuo turvallisuutta)
  • puolisot arvostavat itseään
  • puolisot arvostavat toisen yksilöllisyyttä ja hyväksyvät toisen erilaisuuden eivätkä halua "muokata" kumppania

 

Lähteet:

Kontula ,O. 2009a. Ikäihmistenkin seksielämä on aktiivista ja tyydyttävää. Duodecim. 125:749.756.

Kontula, O. 2009b. Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009. Katsauksia E 38. Väestöliitto. Helsinki. Väestöntutkimuslaitos.

Määttä, K. 2000. Kestävä parisuhde. Helsinki. WSOY.

RFSU. Ikääntyminen ja seksuaalisuushttp://www.rfsu.se/fi/Suomi/Seksi-ja-suhteet/Seksuaalisuus-lapi-elaman/Ikaantyminen/Ikaantyminen-ja-seksuaalisuus/ (Linkki tarkistettu 2/2013.)

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 13 helmikuu 2013, 21:07