Oppimistehtävä 4.2: Kunnioita - vertaisuuden ajatus

Tässä oppimistehtävässä perehdytään dialogiseen ajatteluun ja dialogisiin menetelmiin. Perehdy oppimateriaaliin ja tee muistiinpanoja oppimispäiväkirjaasi. Tekemäsi muistiinpanot auttavat sinua jäsentämään havaintojasi ja viemään oppimaasi myös käytäntöön.

Oppimateriaaliin perehtyminen: Katso video "Miten dialogi eroaa tavallisesta keskustelusta" ja tee itsellesi muistiinpanoja tai kirjaa oppimispäiväkirjaasi havaintojasi. Pohdi, miten dialogi eroaa tavallisesta keskustelusta? Miksi ohjaajalla tulisi olla hyvät dialogitaidot?


Helena Aarnio. Miten dialogi eroaa tavanomaisesta keskustelusta. (Video). Kesto: 20:18.

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 2 toukokuu 2018, 11:20