Oppimistehtävä 4.3: Kuuntele sanatarkasti

Kuuntele sanatarkasti ja kuule kuumaa puhetta

Tässä oppimistehtävässä perehdytään sanatarkkaan kuunteluun ja harjoitellaan sitä käytännössä. Voit tehdä tehtävän sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Tehtävässä on kolme vaihetta.

  1. Katsele video "Dialoginen toimintaote" ja tee muistiinpanoja tai kirjaa ajatuksiasi oppimispäiväkirjaasi.
  2. Kokeile ja harjoittele kuuntelemisen taitoa käytännössä. Ota ensin itsellesi harjoittelukumppani. Se voi olla kollega, ystävä, perheenjäsen jne. Harjoitelkaa sanatarkkaa kuuntelemisesta vuorotellen. Ohjeet löydät Dialogimenetelmästä: Kuuntelen sanatarkasti (ks. alla). Kirjaa ylös havaintojasi.
  3. Mieti, miksi sanatarkka kuunteleminen ja kuuman puheen kuuleminen on ohjaustyössä tärkeää? 

Oppimateriaalit:

  1. Linkki videoon Dialoginen toimintaote, kohdasta 2:30 sanatarkka kuunteleminen ja ennakkokäsitysten huomaaminen 


    Helena Aarnio. Dialoginen toimintaote. (Video). Kesto 14:55.

  2. Linkki Dialogimenetelmään Kuuntelen sanatarkasti 
    http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/method_c3.htm

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 2 toukokuu 2018, 11:22