Oppimistehtävä 4.4: Kannusta - kiinnitä huomiota hyvään

Tässä oppimistehtävässä kiinnitetään huomio siihen, millä tavalla ohjaaja voi kannatella hyvää ohjaussuhdetta. Oppimistehtävän voit tehdä sinulle parhaiten sopivana ajankohtana.

  1. Katso video: "Dialoginen asenne" ja tee muistiinpanoja tai kirjaa havaintojasi oppimispäiväkirjaasi.
  2. Mieti, miksi juuri tämän dialogitaidon oppiminen on tärkeää ohjauksessa ja erityisesti monikulttuurisessa ohjaustyössä. Miten dialogisella asenteella ja dialogitaidoilla voit edistää kannustamisen taitoa? Reflektoi ajatuksiasi ja kokemuksiasi vaikkapa työ- tai oppimisyhteisössäsi.

Oppimateriaali

Katso dialogivideo 3 Dialoginen asenne  


Helena Aarnio. Dialoginen asenne. (Video). Kesto: 13:27.


Viimeksi muutettu: keskiviikko, 2 toukokuu 2018, 11:25