Oppimistehtävä 4.5: Kysy - tiedustele avoimin kysymyksin

Tässä oppimistehtävässä keskitytään avoimin kysymyksin kysymisen taitoon. Tämä dialogiharjoitus on yksi haastavimmista mutta samalla aivan keskeistä ohjaajan taidoissa. Kannattaa siis paneutua ohjeistukseen huolellisesti ja harjoitella sitkeästi.

  1. Perehdy tehtävään liittyvään oppimateriaaliin.
  2. Ota itsellesi harjoituskumppani, mieluiten tällä kertaa työ- tai oppimisyhteisöstäsi. Harjoitelkaa puolin ja toisin puhtaiden avoimien kysymysten muotoilemista ja toisen ajattelun avaamista. Kirjaa harjoituksesta syntyneitä havaintojasi oppimispäiväkirjaasi.
  3. Osallistu keskusteluun työ- tai oppimisyhteisössäsi. Tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, mikä on tämän dialogisen osataidon merkitys ohjauksessa ylipäätään mutta erityisesti monikulttuurisissa ohjaustilanteissa.

OppimateriaalitViimeksi muutettu: maanantai, 9 huhtikuu 2018, 14:08