Oppimistehtävä 1.

Muodostakaa kolmen hengen ryhmä ja jokainen ryhmän jäsen ottaa pohdittavakseen yhden teorian. Tehkää yhteinen tuotos, jossa esitätte valittujen teorioiden keskeiset elementit sekä erot ja yhteneväisyydet. Laatikaa posteri jossa teoriat esitellään. 

Viimeksi muutettu: maanantai, 4 maaliskuu 2013, 10:05