Oppimistehtävä 2.

Miten vanhempia voidaan tukea lapsen seksuaalikasvatuksessa?

Miten toimit lapsen kanssa, jotta tuet hänen seksuaalista kehitystään: äitiyshuollossa, lastenneuvolassa, alakoulussa ja kouluterveydenhuollossa.

Kirjoita/laadi posteri edellä mainituissa paikoissa toimiville sosiaali-ja terveysalan ammattilaisille.

KORJAA: caset, sexpo tai keskustelufoorumit

Perttilä A. 2007. Ohjeita posterin tekoon. http://viestintapiste.laurea.fi/ind.pdf.doc.ppt/Posterin_suunnittelu.pdf.pdf (Linkki tarkistettu 2/2013)

Viimeksi muutettu: maanantai, 25 helmikuu 2013, 14:57