Tallenteen keskeinen sisältö tekstimuodossa

Tarkastelet eettistä ajattelua eri taiteenlajien kautta. Katso elokuva, lue runoutta, kuuntele musiikkia, perehdy kuvataiteeseen, kirjallisuuteen, tanssiin, näytelmään tai elokuviin tms., joissa käsitellään eettisyyttä.

Mieti millaisen eettisen sanoman tai näkökulman ko. taiteenlaji välitti, miten ja mistä näkökulmasta? Miten tämä vaikutti sinuun? Mitä ajatuksia ja tuntemuksia se sinussa herätti?

Opettajan työ on kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen mahdollisuuksien edistämistä yksilön parhaaksi. Opettajan odotetaan myös täyttävän yhteiskunnan odotuksia opetustyön tavoitteiden toteutumisesta. Yhteiskunnallisten muutosten seurauksina opettajat joutuvat työssään huolehtimaan asioista, joista he eivät yksin voi olla vastuussa.

Pohdi eettisyyttä myös liittyen omaan työhösi ja yhteiskunnallisena ilmiönä tai odotuksina.

Jaa ajatuksiasi ja kokemuksiasi eettisyydestä myös työyhteisössäsi keskustellen aiheesta kollegasi kanssa.

Katso tallenne tämän osion työskentelyyn. Lisää ohjeita löytyy Orientaatio tehtävään -otsikon alta. 


Takaisin kurssin etusivulle


Viimeksi muutettu: tiistai, 3. syyskuuta 2019, 12:49