Opettaja/ohjaaja ja inklusiivinen oppimisympäristö

Opettaja/ohjaaja ja inklusiivinen oppimisympäristö

Inklusiivisessa oppimisympäristössä tavoitteena on, että kaikki opiskelijat voivat edetä tasaveroisesti yhdessä oppien samoissa oppimisympäristöissä. Opiskelijan tarvitsema erityinen tuki tuotetaan osaksi yleistä opiskeluympäristöä.  Jokainen opettaja ja ohjaushenkilöstöön kuuluva on vastuussa siitä, että opiskelijan henkilökohtainen opintopolku voi toteutua joustavasti ja laadukkaasti. Inklusiivisessa oppimisympäristössä opiskelijan osallisuus on keskiössä. (vrt Koukkari, M. 2016, ePooki 34/2016). Timo Saloviita

Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus on määritellyt neljä osaamisaluetta ja arvoa, joita osallisuutta tukeva ja inklusiivinen opetus edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä 

  1. Oppijoiden moninaisuuden arvostaminen – erilaisia oppijoita on pidettävä opetuksen resurssina ja voimavarana. 
  2. Kaikkien oppijoiden tukeminen – opettajilla on suuret odotukset kaikkien oppijoiden saavutuksista. 
  3. Muiden kanssa toimiminen – yhteistoiminta ja ryhmätyö ovat keskeisiä lähestymistapoja kaikille opettajille.
  4. Henkilökohtainen ammatillinen kehittyminen – opettaminen on oppimista ja opettajat ottavat vastuun elinikäisestä oppimisestaan. 

Miten nämä osaamisalueet ja arvot näkyvät omassa oppilaitoksessasi ja työssäsi?

Viimeksi muutettu: tiistai, 10. joulukuuta 2019, 20:54