Opintojen sisältö

Kuuntele teksti:   

 


Opintokokonaisuus rakentuu kolmesta osiosta

1. Osaamisen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen 1 op

2. Kohti työelämää 1 op

3. Sinä riität!

Voit edetä opintokokonaisuudessa oman aikataulusi mukaan niin, että saat kokonaisuuden valmiiksi ryhmällesi annetun aikataulun mukaisesti.

Opintoihin kuuluu oppimistehtäviä, joissa 

  • hahmotat kaikkea sitä osaamista, jota olet hankkinut elämän eri vaiheissa

  • tunnistat omia persoonallisia piirteitäsi ja vahvuuksiasi. VIA-testin avulla saat vinkkejä omista vahvuusalueistasi ja tukea oman osaamisen markkinointiin ja työtehtävien kartoittamiseen

  • pohdit ja selvität oman alasi ammattitaitovaatimuksia

  • rakennat omaa osaamisportfoliotasi

  • valmentaudut työhakutaitoihin

  • opit ymmärtämään mitä monimuotoisuuden edistäminen, hyväksyminen ja arvostus ovat työyhteisössä

Tehtävien kautta pohdit omaa uraasi. Selkeät ohjeet tehtäviin löydät opinkokokonaisuuden osioista. Muista, että parhaan hyödyn opintojakson sisällöistä ja tehtävistä saat, kun pysähdyt ajattelemaan omaa itseäsi ja tulevia tavoitteitasi - opintojakson tarkoituksena on auttaa Sinua urapolkusi alulla!

Ohjaus ja lähitapaaminen

Opintokokonaisuuden aikana sinun on mahdollista saada tukea ja ohjausta työskentelyllesi. Tähän opintokokonaisuuteen on suunniteltu tarpeenmukainen lähitapaaminen osallistujien ja ohjaajan kanssa. Lähitapaaminen suunnitellaan ohjaajan kanssa ja se on mahdollista ajoittaa opintojen alkuun, osioiden 1 ja 2 väliin tai opintojen päätteeksi. Lähitapaaminen järjestetään joko pienryhmässä, yksilötapaamisina tai verkko-ohjauksena.

Lähitapaaminen

Lähitapaamisessa voit saada henkilökohtaista ohjausta ja tarkennuksia omiin tehtäviin ja suorituksiin. Oma aktiivinen roolisi ohjauksen hyödyntämisessä on tärkeää. Ole siis rohkeasti yhteydessä ohjauksen asiantuntijoihin, jos yksin pohdiskelu ei vie sinua tarpeeksi eteenpäin.

Opintokokonaisuuden arviointi

Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Saat osasta tehtävistä henkilökohtaista palautetta.

Opintokokonaisuuden materiaalit ja aineistot

Hyödynnä ja tutki opintokokonaisuuden materiaaleja ja aineistoja. Sinä riität! -osioon on koottu tietoa, linkkejä ja vinkkejä opiskelutaitojen harjaannuttamiseen, opiskelun tukeen sekä muihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Esteettä töihin -sivustolta löydät lisätietoutta henkilökohtaisiin tuen tarpeisiin ja työelämään siirtymisestä.


Takaisin alkusivulle

Viimeksi muutettu: perjantai, 4. syyskuuta 2020, 09:17