Osaamisen tunnistaminen

Nainen ja mies postilaatikolla


Kuuntele:   

 

Itsetuntemus on keskeinen lähtökohta, kun suuntaat tulevaa urapolkuasi. Itsetuntemuksella tarkoitetaan oman itsen tuntemusta. Tiedostamalla omaa käyttäytymistään, tunteitaan, ajatteluaan ja toimintaa, voi lisätä ymmärrystä itsestään. Itsetuntemuksen lisääntyminen tukee myös hyvinvointia ja kasvattaa itsetuntoa. Itsetuntemusta on mahdollista oppia harjoittelemalla. Seuraavat kysymykset toimivat esimerkkinä siitä, miten itsetuntemuksessa voi lähteä liikkeelle: 

  • Millainen olet luonteeltasi? 
  • Mitä ajattelet itsestäsi?
  • Mitkä ovat vahvuutesi?
  • Millaista osaamista sinulla on?
  • Millainen on arvomaailmasi?
  • Miten kohtaat ja käsittelet onnistumisia ja vastoinkäymisiä?
  • Millaisissa asioissa toivot kehittyväsi?
  • Mitä tavoittelet tulevalta (työ)uraltasi?


Kuuntele:   

 

Itsetuntemuksen pohjalta on hyvä syventyä vielä omaan osaamiseen. Meillä jokaisella on monenlaista osaamista, jota on karttunut elämän eri osa-alueilta, esimerkiksi harrastuksista, kesätöistä, opiskelun aikana tai vaikkapa opiskelijakunnassa toimimisesta. Osaamisen kartoittamisessa on tärkeä huomioida kaikki aikaisemmat kokemukset ja kiinnostuksen kohteet, sillä niistä voi olla hyötyä myös työelämässä. Osaaminen muodostuu tiedoista ja taidoista, lisäksi osaaminen liittyy henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Kun kartoitat omaa osaamistasi, on hyvä suunnata katsetta myös omiin vahvuuksiin: mitä taitoja sinulla on, mitä toiveita ja tarpeita sinulla on tulevaa elämää ja työelämää ajatellen ja millaisia asioita arvostat?

Tavoittelemme työelämältä erilaisia asioita, arvojemme mukaisesti. Arvot ohjaavat suuntautumistamme ja tavoitteiden asettamista, lisäksi ne vaikuttavat päätöksentekoon. 

Itsetuntemus sekä oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ovat osa urasuunnittelutaitoja. Itseen liittyvien tietojen lisäksi urasuunnittelussa tarvitaan tietoa koulutuksesta, ammatista ja työllistymisestä sekä kykyä tehdä ja toteuttaa omaa uraa ja tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Urasuunnittelutaidot ovat osa jatkuvaa oppimista ja niitä kehitetään läpi elämän. Uraa ei valita lopullisesti missään vaiheessa, vaan sitä rakennetaan erilaisten valintojen, siirtymien, kokemusten ja tilanteiden jatkumona läpi elämän. 

Vaikka urasuunnittelutaidot auttavat tavoitteiden asettamisessa ja oman urapolun suuntaamisessa, on sattumallekin syytä antaa mahdollisuus. Kaikkia eteen avautuvia tilanteita ei voi ennakoida, mutta niihin voi silti olla hyödyllistä tarttua! 

Ensimmäiset askeleesi urapolulla suuntautuvat sinuun itseesi - lähde siis lisäämään itsetuntemustasi ensimmäisten tehtävien avulla:

1) osaamisen kartoittaminen ja
2) luonteenvahvuudet

Jatka sen jälkeen perehtymistä osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen seuraavilla aineistoilla:

Minäkö brändi - osa 1: Oman osaamisen tunnistaminen  (video, osa 1)

Minäkö brändi - osa 2: Henkilöbrändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa (video, osa 2)


Haluatko perehtyä urasuunnitteluun syvällisemmin? Voit tutustua esimerkiksi Urapolulla.fi -sivuston aineistoon.

Takaisin alkusivulle

Viimeksi muutettu: tiistai, 18. elokuuta 2020, 16:10