Portfolio lyhyesti

 

 

Portfolion eli osaamiskansion tekeminen on hauskaa, sillä siinä saat olla juuri sellainen kuin olet tai jollaiseksi haluat tulla! Portfoliossa esitellään tyypillisesti kuvin ja sanoin työnäytteittä ja niiden kautta henkilön osaamista. Portfolion tulee olla totuudenmukainen - itseään saa ja pitää kehua.

Portfolion aloittaminen voi tuntua aluksi hankalalta. Kun henkilö opiskelee tai on työuransa alussa, hänestä saattaa tuntua, ettei hänellä ole portfolioon vielä riittävästi sisältöä. Ensimmäinen portfolio voikin olla suppea ja koostua vaikka harrastusten, suunnitelmien ja mielipiteiden esittelystä. Osaamistaan ja omaa persoonansa voi esitellä myös jaottelulla 1. Ammatillinen osaaminen, 2. Yleiset työelämätaidot ja 3. Itsensä johtamisen taidot.

Portfolio voi olla eri tavoin ja eri laajuisena käytössä eri ammattialoilla. Sosiaalisen median myötä tietynlainen portfolioajattelu on levinnyt kaikille ammattialoille. Yksinkertaisimmillaan portfolio on laatikkoon tai kansioon koottu kokoelma erilaisia työnäytteitä ja –todistuksia. Nykyisin portfolio on useimmiten digitaalinen ja tehty jollekin internetin valmiille portfolioalustalle. Digitaalinen portfolio voi olla myös tiedosto, joka on koostettu jollakin sovelluksella – sopivia vaihtoehtoja on lukuisia - ja sitä voi jakaa monin eri tavoin.

Digitaalisesta portfoliosta saatetaan käyttää ilmaisuja ePortfolio, online portfolio tai sähköinen portfolio. Tällä kurssilla käytämme termiä digitaalinen portfolio erotuksena perinteiseen, kädessä pidettävään mallikansioon. Portfolio liittyy ennen kaikkea työn hakemiseen ja ammattilaisen henkilöbrändiin. Työnantajat ja yhteiskumppanit näkevät portfoliosta helposti, mitä kukin tekee ja osaa. Tällöin puhutaan esittely- tai näyteportfoliosta.

Portfoliota saatetaan myös käyttää yhtenä oppimismenetelmänä opiskelussa eri koulutusaloilla. Tällainen oppimis- tai prosessiportfolio helpottaa opiskelijaa hahmottamaan omaa ammatillista kehittymistä.

Jos portfoliot ovat käytössä opiskelemallasi ammattialalla, saat portfolion tekemiseen ohjeita ja tukea omasta koulutuksestasi. Myös linkistä ”Portfoliosta laajemmin” löydät lisää tietoa portfoliosta.

Esimerkkejä portfolioista

Esimerkkejä JAMKin opiskelijoiden portfolioista


Takaisin alkusivulle

Senast ändrad: fredag, 14 augusti 2020, 11:16