Tulevaisuuden työelämä

Työelämässä tarvittavat taidot

Minkälaisia työelämätaitoja työelämä sitten odottaa? Missä tunnet olevasi jo nyt vahva ja mitä sinun on vielä syytä harjoitella? 


Jatkuva oppiminen ja ennakointi

Oman osaamisen kehittäminen on työelämässä menestymisen kannalta välttämätön taito. Tähän liittyy kyky elää hetkessä ja ennakoida niitä tulevaisuuden tarpeita, joita työntekijöitä odotetaan. 

Valitettavasti meillä ei kuitenkaan ole kristallipalloa käytettävissä, joista näkisimme kirkkaasti, mitä tulevaisuuden työelämässä tapahtuu. Paljon voimme ennakoida, mutta vasta tulevaisuus näyttää sen, panostimmeko oikeisiin asioihin. Jos mietimme vuosikymmeniä taaksepäin on työ muuttunut paljon. Niin se tulee varmasti muuttumaan myös tulevaisuudessa. Ammatteja katoaa ja uusia tulee tilalle.

Mitä luulet, miltä sinun tutkintosi näyttää tulevaisuuden työmarkkinoilla?


Omien vahvuuksien tunnistaminen

Tapahtuu työelämässä sitten mitä tahansa, on jatkossakin keskeistä pohtia seuraavia kysymyksiä

”Kuka minä olen?” 

”Miten minä olen suhteessa ympäröivään maailmaan?”

Näitä kysymyksiä pohtimalla löydämme omat vahvuutemme, ne asiat joihin olemme luontaisesti suuntautuneet, asiat, jotka ovat meille tärkeitä ja merkityksellisiä, asiat, joiden toteuttaminen saa meidät kukoistamaan. Tällainen kukoistava työntekijä hyödyttää myös työnantajaa ja sen kautta koko yhteiskuntaa.

Olet hakeutunut opiskelemaan oman kiinnostuksen kohteesi mukaisesti. Valmistut tiettyyn tutkintoon, mutta mitä se tarkoittaa työtehtäviesi osalta? Mitä kaikkia työtehtäviä se lopulta mahdollistaakaan? Erilaisia tehtäviä ja toimenkuvia tulee uskaltaa tarkastella laajasti eri silmälasien läpi. Missä tehtävissä juuri minä olen parhaimmillani?


Sosiaalinen älykkyys ja työskentely virtuaaliympäristöissä

Sosiaalinen älykkyys on globalisaation myötä muuttanut muotoaan. Viestintä tapahtuu yhä enemmän teknologian avulla. Viestintä eri välineiden avulla on joskus haastavaa ja kanssaviestijöiden reaktioita ja tarkoitusperiä ei ole niin helppo ymmärtää. Virtuaalitiimeissä työskentely on olennainen osa työelämätaitoja.

On tärkeää pysytellä kärryillä uusista tavoista tuottaa sisältöä ja hyödyntää sitä viestinnässä. Sosiaalinen media ja digitaalisuus ovat jo lähes kaikkien työntekijöiden arkipäivää, ja teknologian edelleen kehittyessä tulevat olemaan yhä useamman työvälineitä.


Uskallanko astua työelämään?

Edellä on lueteltu työelämässä tarvittavia taitoja. Monia niistä opit työtä tekemällä. Tutkintosi tuo sinulle erityisosaamista, jota työelämä tarvitsee. Sen jälkeen tarvitset hyvää asennetta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Kyky suhtautua positiivisesti uuden oppimiseen ja kehittämiseen auttaa sinua menestymään työelämässä.

Tällä kurssilla olet perehtynyt myös työnhakutaitoihin. Tätäkin taitoa tulet varmasti tarvitsemaan työelämän muutoksessa ja oman ammattitaidon kehittyessä.

Vierivä kivi ei sammaloidu.


Takaisin alkusivulle


Viimeksi muutettu: perjantai, 5. kesäkuuta 2020, 13:33