Yrittäjyys vaihtoehtona

Kuuntele: 


Yrittäjyyteen kuuluu mm. uuden luominen, vastuun ottaminen, asioiden eteenpäin vieminen ja tulosten aikaansaaminen. Yrittäjyys on ihmisen sisäinen mielentila.

Elämme yhteiskunnassa, jossa pätkätyöt lisääntyvät ja jossa moni tienaa elantonsa yhdistelemällä palkkatyötä ja yrittäjyyttä jossakin muodossa. Yrittäjyys ei myös ole elinikäinen tilanne vaan yrittäjänä ja toisen palveluksessa oleminen voi vaihdella elämäntilanteen mukaan. Tämä trendi tulee jatkossa vain voimistumaan, ja siksi on tärkeää, että ymmärrämme jo opiskeluvaiheessa, että yrittäjyys saattaa olla meistä monelle uravaihtoehto jossain vaiheessa työelämässämme.

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa yrittäjämäistä toimintaa työsuhteisena työntekijänä toisen palveluksessa. Sisäisessä yrittäjyydessä on kyse suhtautumistavasta työn tekemiseen.

Sisäinen yrittäjä suhtautuu työhönsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja aloitteellisesti kuin, jos työpaikkana olisi hänen oma yrityksensä. Sisäiseen yrittäjyyteen kuuluu usein vapaus päättää itsenäisesti työn tekemisestä ja toisaalta myös vastuu työn tuloksista.

Sisäinen yrittäjyys ei tarkoita sitä, että jokainen tekee työtään maksimisuorituksella ajallisesti tai henkisesti. Sisäinen yrittäjyys merkitsee oikeaa määrää työtä, oikean laatuista työtä ja oikealla asenteella tehtyä työtä. Työntekijä vastaan työnantaja -laatuinen ajattelu on häviämässä, koska jokainen hyötyy hyvästä joukkueesta.

Sisäinen yrittäjyys ei ole yksilön ominaisuus, joka joillakin on ja toisilla ei ole. Se on enemmänkin asenne työntekemiseen.

Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa sitä mitä yrittäjyys useimmille ensimmäiseksi tuo mieleen eli toimintaa itsenäisenä omistavana yrittäjänä.

Ulkoinen yrittäjyys on yksilön halukkuutta itsenäiseksi yrittäjäksi ryhtymiseen. Tämä voi ilmentyä uuden yrityksen perustamisena tai siirtymisenä yrittäjäksi olemassa olevaan yritykseen esimerkiksi yrityksen omistajanvaihdoksen kautta. Ulkoiseen yrittäjyyteen liittyy vahvasti vastuun ja riskin ottaminen.

Mistä apua yrityksen perustamiseen?

Yrittäjyyttä voi harjoittaa monella erilaisella tavalla. Perinteiset yritysmuodot ovat toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Näiden lisäksi on tullut uutena "yrittämisen" muotona kevytyrittäjyys, jossa yksityishenkilö voi toimia yrittäjämäisesti mutta ulkoistaa esim. laskutuksen, kirjanpidon ja veroilmoituksen laskutuspalveluyritykselle. Yrittäjyyttä pohtiessa kannattaa laatia liiketoimintasuunnitelma, joka on kuin yrityksen käsikirjoitus. Neuvontaa yrityksen perustamiseen saa monesta organisaatioista, esimerkiksi yrityksen-perustaminen.net -sivustolta.

https://yrityksen-perustaminen.net/


Takaisin kurssin etusivulle


Viimeksi muutettu: perjantai, 5. kesäkuuta 2020, 13:24