Työhaastattelusimulaatiot pienryhmässä

Opiskelijoita ringissa mobiililaitteet käsissäTyöhaastattelusimulaatioiden tavoitteena on saada mahdollisimman todenmukainen kokemus työhaastattelutilanteesta ja harjoitella työhaastattelutilanteessa toimimista.

Simulaation kautta opiskelija saa varmuutta työhaastatteluun, jännittäminen vähenee, opiskelija oppii kertomaan itsestään ja vahvuuksistaan sekä markkinoimaan omaa osaamistaan työhaastattelutilanteessa.

Pienryhmässä (10 henkilöä)  toteutettavassa työhaastattelusimulaatiossa (kesto 20 minuuttia)  jokaista opiskelijaa haastattelee yksi tai kaksi opettajaa tai muuta henkilöä, jotka ovat opiskelijoille vieraita. Jotta haastattelutilanne olisi mahdollisimman aito, kaikilta opiskelijoilta ei kysytä samoja kysymyksiä. Näin opiskelijat saavat käsityksen millaisia kysymyksiä työhaastattelussa voidaan kysyä. 

Simulaation jälkeen pidetään reflektiokeskustelu, jossa opiskelija arvioi ensin itse omaa suoritustaan. Tämän jälkeen muut opiskelijat antavat rakentavaa ja kannustavaa palautetta. Siinä korostetaan positiivisia puolia ja kehitettävät asiat tuodaan esille asiallisesti. Lopuksi opettaja antaa palautteen ja tekee simulaatiotilanteesta koonnin opiskelijalle.

Vinkki: Simulaatio toimii erityisesti kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat saavat käsityksen omasta suomen kielen taidostaan, etenkin jos suomen kielen opettaja voi antaa jokaiselle henkilökohtaisen palautteen kielitaidosta. 


Takaisin menetelmäpankkiin

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 18. marraskuuta 2020, 17:57