Verkkokurssi

Nainen istuu ja näpyttelee tietokonettaAskeleita urapolulle –digitaalinen verkkoaineisto ja Steps in my career path -verkkoaineisto

Verkkoaineiston tavoitteena on tukea opiskelijaa muodostamaan käsitys omista vahvuuksista ja oman ammattialan osaamisvaatimuksista.

Verkkoaineiston avulla opiskelijaa voi ohjata urasuunnittelutaitoihin osana jatkuvaa oppimista. Samalla opiskelija oppii yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti etsimään lisätietoa ja saa tukea urasuunnitteluvalmiuksien kehittämiseen. Opiskelija saa myös tietoja, harjoitusta ja tukea työnhakutaitojen kehittämiseen. Aineisto sisältää myös tsemppimateriaalia henkilökohtaista ohjausta tarvitsevalle opiskelijalle.

Verkkoaineisto on tehty saavutettavaan muotoon siten, että materiaali on selkeää ja monipuolista sekä toteutettu monikanavaisesti (teksti-, kuva- ja äänitiedostoina).

Verkkoaineisto soveltuu henkilökohtaista tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen tueksi mihin tahansa opintopolun vaiheeseen.

Verkkoaineiston voi liittää esimerkiksi opetussuunnitelman valinnaisten opintojen opintotarjontaan. Verkkoaineiston voi suorittaa itsenäisesti verkkotyöskentelynä.

Verkkoaineistosta on saatavilla julkinen versio.

Vinkki: Verkko-opiskelun rinnalla voidaan pitää myös yksilöohjaushetkiä joko kasvokkain tai verkkoyhteyden välityksellä. Verkkoaineistoon sisältyy myös ohjaajan aineisto. https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=44

 

Takaisin menetelmäpankkiin

Viimeksi muutettu: tiistai, 1. joulukuuta 2020, 14:13