Oppimis- eli prosessiportfolio

Mies ja nainen tienviittapylvään äärelläOppimis- tai prosessiportfolion tavoitteena on helpottaa opiskelijaa hahmottamaan omaa ammatillista osaamistaan ja kehittymistään sekä löytää vahvuuksiaan. Portfoliota voidaan käyttää yhtenä oppimismenetelmänä opiskelussa eri koulutusaloilla.

Yksinkertaisimmillaan portfolio on laatikkoon tai kansioon koottu kokoelma erilaisia työnäytteitä ja –todistuksia. Portfolio on useimmiten digitaalinen ja sen voi tehdä jollekin internetin valmiille portfolioalustalle. Digitaalinen portfolio voi olla myös tiedosto, joka on koostettu jollakin sovelluksella. Sopivia vaihtoehtoja on lukuisia ja sitä voi jakaa monin eri tavoin. Digitaalisesta portfoliosta käytetään myös  ilmaisuja ePortfolio, online portfolio tai sähköinen portfolio.


Takaisin menetelmäpankkiin


Viimeksi muutettu: keskiviikko, 18. marraskuuta 2020, 18:00