Digiopas harjoittelun ohjaamisen tueksi

Mies naputtaa tietokonetta ja nainen seisoo vieressäDigitaalisen oppaan tavoitteena on tiivistetysti esittää keskeiset ohjeet harjoittelun suorittamiseksi osana amk-tutkintoa.   Jokaisella AMK:lla on omat harjoitteluoppaansa, joista ilmenevät perustiedot. Tässä oppaassa on pieniä vinkkejä ja neuvoja, miten opiskelijaa voi tukea ja ohjata sekä miten opastaa eteenpäin, jos hän ei löydä harjoittelupaikkaa tai hänellä on muita pulmia.

Oppaaseen ei ole voitu sisällyttää harjoitteluun liittyviä lukuisia yksityiskohtia eri koulutusaloilta, vaan aihetta käsitellään yleisellä tasolla, jotta kokonaiskuva muodostuisi mahdollisimman selkeäksi kaikille harjoittelun kolmelle keskeiselle toimijalle: harjoittelijalle (opiskelija), ohjaavalle opettajalle (oppilaitoksessa) ja harjoittelunohjaajalle (työpaikalla).

Oppaaseen on sisällytetty myös linkit kolmeen podcastiin, joiden tavoite on rohkaista tukea tarvitsevia opiskelijoita eteenpäin harjoittelussa ja työurallaan.

Vinkki: Digioppaan voi liittää Askeleita urapolulle – digitaalinen verkkoaineistoon ja Steps in my career path: verkkoaineistoon.

Oppaat harjoittelun tueksi


Takaisin menetelmäpankkiin


Viimeksi muutettu: torstai, 19. marraskuuta 2020, 00:14