Haastattelusimulaatio

Mies ja nainen tienviittapylvään äärelläHaastattelusimulaation tavoitteena on saada mahdollisimman todenmukaisen kokemus työhaastattelutilanteesta ja harjoitella työhaastattelutilanteessa toimimista. Simulaation jälkeen opiskelija saa palautetta ohjaajalta.

Simulaation avulla henkilökohtaista tukea tarvitseva opiskelija saa varmuutta työhaastatteluun, jännittäminen vähenee, hän oppii kertomaan itsestään ja vahvuuksistaan sekä markkinoimaan omaa osaamistaan työhaastattelutilanteessa.

Haastattelusimulaatio soveltuu osaksi henkilökohtaista uraohjausta ja tukee esimerkiksi harjoittelupaikan hakemista.


Takaisin menetelmäpankkiin

最后修改: 2020年11月18日 星期三 17:58