Self-Hack-työpaja

Mies ja nainen tienviittapylvään äärelläSelf-Hack on viisituntinen työpaja, jonka tarkoituksena on tukea yksilön tasapainoisen ja mielekkään elämän suunnittelua. Self-Hackin aikana materiaalia työstetäänkin design-ajattelun kautta.

Self-Hack koostuu erilaisista tehtävistä, joiden avulla voi reflektoida ja tarkastella objektiivisemmin omaa elämää. Tehtävät keskittyvät opiskelijan oman elämän alueisiin kuten vahvuuksiin, haaveisiin ja elämänhistoriaan. Niiden pohjalta opiskelija asettaa itselleen mielekkäitä tavoitteita halutulle aikavälille.

Self-Hack -päivä ja -tehtävät on rakennettu siten, että ne seuraavat design-ajattelun vaiheita. Design-ajattelun eri vaiheet ovat empatisointi, määrittely, ideointi, testaus ja prototypointi. Self-Hack -päivän aikana nämä eri vaiheet käydään läpi yksilön oman elämän näkökulmasta eri tehtävien avulla:

  • Empatisoi: Löydä yhteyksiä ryhmäsi kanssa ja kuuntele muiden ajatuksia ja ideoita. Löydä uusia näkökulmia
  • Määrittele: Luo kokonaiskuva elämäsi eri osa-alueista: mikä on sinulle tärkeää, mihin käytät aikaasi ja missä haluat kehittyä.
  • Ideoi: Tarkkaile elämääsi laatikon ulkopuolelta eri näköulmista.
  • Hyväksy: Pysähdy hetkeksi pohtimaan mennyttä ja nykyhetkeä. Anna tilaa ajatuksillesi.
  • Prototypoi: Suunnittele tulevasuutasi: kuvittele ja aseta tavoitteita.
  • Testaa: Kokeile ja jaa suunnitelmaasi. Ota ensimmäinen askel.

Jokaisen Self-Hack -työpajan turvallisesta läpivedosta vastaa koulutettu fasilitaattori. Hän on tutustunut materiaalien teorioihin, tarkoituksiin ja prosessiin.

Lisäys: Self-Hackin taustalla toimii tamperelainen voittoa tavoittelematon järjestö Creativity Squads. Metodi pohjautuu osittain Stanfordin yliopiston Designing Your Life -konseptiin.

Lisäätietoa konseptista: http://selfhack.org/


Takaisin menetelmäpankkiin

Viimeksi muutettu: tiistai, 1. joulukuuta 2020, 14:16