Casetehtävä: Tilaajan tavoitteet

Rakennushankkeen rakennuttaja, omistaja ja mahdollinen käyttäjä asettavat hankkelle tavoitteita, joihin suunnittelulla ja toteutuksella tähdätään. Tehtävässä tutustutaan yhteen suunnitteluohjeeseen ja tavoitteena on löytää siitä erityisesti talotekniikalle asetettuja tavoitteita.

Tutustu Tampereen kaupungin päiväkodin suunnitteluohjeseen https://moodle.amk.fi/pluginfile.php/43486/mod_page/content/2/Tre_paivakodin_suunnitteluohje.pdf  (löytyy myös linkistä  https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/.)

Etsi sieltä päiväkodin eri tiloille (vähintään 2-3 erilaista tilaa)  asetetut vaatimukset tai tavoitteet sähköasennuksille ja/tai LVI-asennuksille. 


Viimeksi muutettu: tiistai, 1. kesäkuuta 2021, 08:41