Harjoitustyö: Tarjouslaskenta

Harjoitustyö: Tarjouslaskenta

Harjoitustyö: TARJOUSLASKENTA

Tehtävän tavoitteena on tutustua tarjouslaskennan massoitteluun ja työhinnoitteluun, tarjouksen laadintaan sekä tarjouslaskennan työkaluihin, kuten laskentaohjelmat.

Laskennassa käytettävä ohjelmisto määräytyy oppilaitoksessa käytössä olevan ohjelmiston mukaan.

Tavoitteena on myös oppia työskentelemään aikataulujen mukaisesti (tarjouksen jättämisaikataulujen merkitys ).

Tehtävä 1:

Tee kohteestasi tarjouslaskentaohjelmaa hyväksikäyttäen sähköurakkatarjouslaskenta (kokonaishintaurakka) sekä tarjous. Tarjouslaskennan tulee sisältää kohteen kaikki suunnitelmassa olevat sähköasennukset, valaisimet, lämmittimet (jos niitä on), ryhmäkeskus sekä yleiskaapelointi- ja antennisisäverkon (rasiat + johdotus) asennukset. Työ hinnoitellaan yksikköhintoihin perustuvan urakkahinnoittelun mukaisesti.

Laskentakohteesta tulee olla käytettävissä sähkösuunnitelma ja suositeltavaa on, että kohde on esimerkiksi pientalo tai vastaava kohde, joka voidaan laskea kokonaisuutena (suuremmissä kohteissa laskennan rajaus tai työnmäärä voivat aiheuttaa hankaluuksia).

Suositeltavaa on, että laskentakohde olisi esimerkiksi opiskelijan oma suunnittelukohde.

 Tarjouslaskenta tehdään positioittain, kuten

-        keskukset

-        johdotukset

-        kojeet ja laitteet asennuksineen

-        valaisimet asennuksineen

-        tietotekniset järjestelmät

Tehtävä 2:

Tee yksikköhintaluettelo vähintään seuraavista (hyödynnetään esimerkiksi Severissä olevaa yksikköhintapalvelua):

-       pistorasia

-       valopiste + kytkin

-       antennipiste

-       valaisimet (hyvitys/lisähinta)

Tehtävä 3:

 Etsi ST-kortistosta kohteeseen sopiva tarjouspohja ja täytä se.

 

Raportointi:

Tehtävien raportointi palautetaan yhtenä tiedostona (ei zip). Palautettavasti raportista (yhteenveto laskennasta) tulee käsittää

-        laskennan lähtötiedot, kuten kohteen kuvaus

-        kuvaus laskennan tekotavasta ja käytetyistä ohjelmistoista

-        laskennasta saatu tarvikelistaus (sähkönumerojärjestyksessä), työnlistaus ja muut kulut

-        lisät, urakkakertoimet, käytetty kateprosentti

-        yksikköhinnat

-        tarjous

-        itsearviointi laskennasta ja tehtävästä.

Raportti tulee palauttaa sovittuun palautuspäivään mennessä (”tarjouksen jättöpäivä”)


Последнее изменение: Вторник, 9 Март 2021, 14:27