Oppimistehtävä 3 urakointiyrityksessä: Laatu yrityksessä

Millainen on yrityksen toiminnanohjaus?

Onko yrityksessä laatukäsikirja/toiminnanohjauskäsikirja?

 •  Millainen?
 • Onko se sertifioitu?
 • Miten ylläpidetään ja kehitetään?
 • Miten yrityksen työntekijät tuntevat sen?
Selvitä esimerkkityömaan osalta, millainen kohdekohtainen laatusuunnitelma sille on tehty
 • Mitä asioita siinä käsitellään?
Haastattele yrityksessä yhtä henkilöä:
 • Mitä talotekniikassa laatu tarkoittaa?
 • Miten varmistetaan asiakaslaatu?
 • Mitkä ovat talotekniikassa laadun suurimmat haasteet?
 • Mieti myös omia kysymyksiä liittyen rakentamisen laatuun
Omat ajatukset laadusta
 • Mikä on laadun merkitys?
 • Mitä opit?

Tee tiivis raportti ja hyväksytä se yrityksessä ennen luovuttamista.

Viimeksi muutettu: torstai, 19. elokuuta 2021, 12:55