Haastattelutehtävä

Valitse opiskeluaineiston pohjalta yksi aihealue teemoista :

- Laadunvarmistus talotekniikkaurakoinnissa

- Työmaan vastuut, työturvallisuus ja työsuojelu

- Yhteistyö rakennushankkeessa

1. Ota yhteyttä talotekniikkaurakointiyritykseen ja kysy mahdollisuutta haastatella yrityksen edustajaa aiheeseen liittyen. Haastattelun voi tehdä etäyhteydellä tai vaikka puhelinsoitolla, mikäli käynti yrityksessä ei ole mahdollista.

2. Tutustu valitsemaasi aiheeseen etukäteen ja mieti valmiiksi tarkentavia kysymyksiä. Voit myös miettiä, mitkä ovat aiheita, jotka ovat yrityssalaisuuksia ja mitkä julkista tietoa.

3. Tee tiivis yhteenveto haastattelusta, josta ilmenee haastatteluaiheiden lisäksi haastateltavan tiedot (nimi, yritys, asema yrityksessä) sekä oma pohdinta haastattelusta.Viimeksi muutettu: keskiviikko, 13. tammikuuta 2021, 16:24