Ikääntyvän naisen seksuaalisuuden erityispiirteet

Ikääntyvän naisen seksuaaliterveydessä korostuvat laadulliset tekijät. Oma vanheneminen, vaihdevuodet, monet sairaudet, muutokset sosiaalisissa suhteissa sekä partnerin terveydessä vaikuttavat naisen seksuaaliterveyteen. Naisen kohdalla tärkeiksi nousevat minäkuva, itsearvostus, riittävä tieto vaihdevuosista, sukupuolielinten ikääntyminen sekä sairaudet ja niiden hoito. (Kiviluoto 2000.)

Kirjailija - runoilija Eeva Kilpi on kirjoittanut  runoja ikääntyvän naisen naiseudesta ja seksuaalisuudesta runokokoelmassaan "Laulu rakkaudesta" vuodelta 1972.

Laulu rakkaudesta

Ja eräänä päivänä

me koukistumme toistemme ympärille

ja naksahdamme lukkoon emmekä irtoa enää,

sinun kulumavikasi minun kihtiini kietoutuneena,

minun mahahaavani sinun sydänvikasi vieressä

ja reumatismini sinun noidannuoltasi vasten,

emmekä erkane konsana ei.

Ja rakas, sinä unohdat ryrmihäiriösi, hengenahdistuksesi

ja kuolion

joka sydämessäsi  jo on

ja minä unohdan katarrini, levottomat jalkani

ja alituisen kalvamisen vasemmalla puolella

ja tulkohon hallat ja harmit ja muut.

Minun rintani tyhjät ja litteät

ota käsiisi rakas

sillä eräänä päivänä kun katsot ne riippuvat pitkinä.

rakastatko minua silloin

tula tuulan tuli tuli tei?

Herra, opeta meitä hyväksymään vanhojen rakkaus,

nuorten rakkaus, keski-ikäisten rakkaus,

rumien rakkaus, lihavien rakkaus, köyhien rakkaus,

huonosti puettujen rakkaus.

Opeta meitä hyväksymään rakkaus, 

 me niin pelkäämme sitä.

Ja sinä otat käsiisi minun rintani,

minin venyneet litteät rintani

ja kosketat huulillasi kurttuisia nipukoita

ja kaihi silmissäsi sinä sairaspaikkaa odotellessasi

hapuilet sokeana luokseni,

tunnustelet minua käsimielin.

Tunnustele vaan:

kaikkien näitteen ryppyjeni alla se olen minä,

tähän valepukuun elämä meidät viimein pakotti,

mesimarjani, pulmuni, pääskyni mun.

Ja minun kyhmyni painuvat sinun kuoppiisi,

sinun ryppysi minun uurteisiini

ja kärsimystesi äärellä minä rukoilen hiljaa kuolemaasi.

On kirkkaana päivä ja ilta.

(Eeva Kilpi 1972.)

On ennustettu, että seksuaalisen aktiivisuuden alkaminen nuorella iällä ennustaa suurempaa aktiivisuutta keski-iässä ja tällainen henkilö on vielä vanhempanakin. Elämän aikana opittujen seksitapojen laatu vaikuttaa myös kykyyn nauttia seksistä vanhana. (Kiviluoto 2000, Rautiainen 2006.) Merkittävimpiä syitä seksuaalisuuden vähenemiseen iän myötä ovat huonontunut fyysinen ja psyykkinen terveys, lääkitys ja muuttunut sosiaalinen tilanne. Vireä ja eroottisesti innostava kumppani on iäkkäänäkin erittäin merkittävä seksuaalisen aktiivisuuden ylläpitäjänä. Terveimmät miehet ja naiset säilyttävät seksuaalisen aktiivisuutensa 90-vuoden ikään asti. (Rautianen 2006.)

Ikääntyneillä naisilla seksuaalisen aktiivisuuden vähenemiseen vaikuttaa merkittävästi yksinäisyys, lähinnä leskeytymisen kautta. Naisten joukossa ilman parisuhdetta elävien osuus alkaa kasvaa 40. ikävuoden jälkeen nopeammin kuin miesten ryhmässä. Naisten on hankalampi löytää uutta kumppania jäätyään yksin. Lisäksi hyväksyntä on edelleen helpompaa iäkkään miehen solmiessa suhteen nuorempaan naiseen kuin päinvastoin. (Rautiainen 2006.)

Naisen seksuaalinen halu ja kyky ikääntyessä

Fysiologiset muutokset vaikuttavat seksuaaliseen kanssakäymiseen, mutta eivät ole välttämättä esteenä seksuaalisuudesta nauttimiselle. Vaihdevuodet tuovat mukanaan fysiologisia ja hormonaalisia muutoksia ja ne ajoittuvat ihmisen elinvuosissa paljon ennen ikääntymistä 45-55 ikävuosien välille. Seksuaalisuudesta luopumisen tunteita, ainakin pelkoja seksuaalisuuden loppumisesta, saattaa olla sekä naisilla että miehillä.

Seksuaalisiin toimintoihin vaikuttavia tekijöitä

Biologiset muutokset molemmilla sukupuolilla riippuvat yleiseen terveydentilaan liittyvistä tekijöistä:

 • riittävästä genitaalialueen verenkierrosta paisumisreaktioiden turvaamiseksi
 • genitaalien kunnossa olevasta hermotuksesta
 • sukuhormonien riittävästä tuotannosta
 • genitaalien kunnossa olemisesta

Estrogeenitason lasku vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen eli libidoon, mutta suurempi merkitys on testosteronilla, jonka suhteellinen osuus kasvaa estrogeenin erityksen laskiessa:

 • emättimen limakalvoille tulee helpommin haavaumia
 • klitoris pienenee, herkkyys fyysiselle ärsytykselle säilyy
 • orgasmin saamiskyky säilyy
 • häpyhuulet ja munasarjat pienenevät

Ikääntyvän naisen seksuaalireaktioiden muutokset

Seksuaalinen reaktiosarja hidastuu ja muuttuu iän mukana vaatien enemmän aikaa, mutta se ei johda kummallakaan sukupuolella seksuaaliseen kyvyttömyyteen. Osalla naisista halukkuus lisääntyykin kuukautisten jäätyä pois.

Kiihottumisvaiheessa naisen seksuaalisissa reaktioissa tapahtuu seuraavia muutoksia:

  • emättimen kostumisen heikkeneminen ja hidastuminen voivat tehdä yhdynnästä kivuliaan
  • kostuminen voi kestää viisikin minuuttia, kun se nuorella vie aikaa 15-30 sekuntia
  • häpyhuulten turvotusreaktio hidastuu ja verentungos genitaaleissa yleensä heikkenee
  • emättimen joustovara, erityisesti käytön puutteessa, vähenee
  • nännien erektio heikkenee jonkin verran, samoin seksuaalisen punan ja ihoreaktioiden ilmaantuminen
  • klitoriksen ja häpyhuulten herkkyys fyysiselle ärsytykselle heikkenee myös, minkä takia orgasmin saavuttaminen vaatii enemmän suoraa manipulaatiota ja kiihotusta

Orgasmin saavuttaminen edellyttää yhdynnän yhteydessä kaikkien ketjun vaiheiden häiriötöntä toimintaa.

Seksuaalireaktioiden sarja voi häiriintyä vanhenemisen myötä. Monet naiset kaipaavatkin ikääntymisen myötä enemmän rauhaa, lepoa ja hellyyttä. Yhdessäoloa voikin muuttaa palvelemaan tässä suhteessa myös naisen tarpeita.

  • kohtu ei kohoa, kuten nuorempana, eivätkä pienet häpyhuulet muutu enää tummanpunaisiksi, mikä on tyypillistä nuorille naisille
  • klitoriksen reaktiot säilyvät lähes ennallaan
  • orgasmivaiheelle on tyypillistä orgasmivyöhykkeen supistelu, mutta vanhemmilla naisilla orgasmivyöhykkeen supistelut heikkenevät, orgasmin kesto lyhenee ja orgastisia supistuksia on vähemmän
  • palautumisvaihe lyhenee iän mukana ja kyky useiden perättäisten orgasmien saavuttamiseen heikkenee

Tasannevaiheen muutokset ovat vähäisiä.

Olennaisin muutos on liukastus- ja voitelutoiminnan heikkeneminen, minkä vuoksi yhdyntä voi muuttua kivuliaaksi.

Aktiivisen sukupuolielämän jatkuminen lieventää muutoksia ainakin siten, ettei sukupuolista käyttäytymistä tarvitse rajoittaa. Harjoitus on siis hyvän kunnon salaisuus.

 

Lähteet:

Kilpi E. 1984. ??

Kiviluoto A. 2000. Ikääntyvien seksuaaliterveys. Teoksessa: Kontula O & Lottes I. (toim.) Seksuaaliterveys Suomessa. Tammi Oy. Helsinki. s. 307-316.

Kontula O. 2008. Seksuaalikäyttäytyminen. Teoksessa: Heikkinen & Rantanen (toim.) Gerontologia. Duodecim. s. 242-259.

Rautiainen H. 2006. Ikääntyminen ja seksuaalisuus. Teoksessa: Apter D. ym.(toim.) Seksuaalisuus. Duodecim. s. 226-237.

Ryttyläinen K. & Valkama S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita Prima Oy. Helsinki

 

 

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 13 helmikuu 2013, 12:36