Tutustu seksin ja seksuaalisuuden historiaa käsittelevään kirjallisuuteen

Apter D, Väisälä L & Kaimola K (toim.) 2006. Seksuaalisuus. Duodecim. Helsinki

Haavio-Mannila E & Kontula O. 2001. Seksin trendit meillä ja naapureissa. WSOY. Helsinki.

Heusala K. 2005. Rakkautta ja kihelmöintiä. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 

Keskisarja T. 2006. Secoituxesta järjettömäin luondocappalden canssa. Perversiot, oikeuselämä ja kansankulttuuri 1700-luvun Suomessa. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/histo/vk/keskisarja/secoitux.pdf. (Linkki tarkistettu 1/2013).

Kitzinger S. 1984. Naisen seksuaalisuus. Tammi. Helsinki.

Kontula O. 2006. Suomalaisten seksuaalikulttuuri. Teoksessa Apter, D. ym. (toim.) Seksuaalisuus. Duodecim. Helsinki.

Kontula O & Lottes I. (toim) 2000. Seksuaaliterveys Suomessa. Tammi. Helsinki.

Kontula O & Haavio-Mannila E. 1995. Matkalla intohimoon. Nuoruuden hurma ja kärsimys seksuaalielämäkertojen kuvaamana. WSOY. Helsinki

Kontula O & Haavio-Mannila E. (toim) 1993. Suomalainen seksi. Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta. WSOY. Helsinki.

Mustola K & Pakkanen J (toim.). 2007. Sateenkaari-Suomi: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Like. Helsinki.

Paasio M. 2004.  Pilvihin on piian nännit. Suomen kansan seksiperinnettä. Otava. Helsinki.

Pohjola-Vilkuna K. 1995. Eros kylässä. Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisadan vaihteessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

Ronkainen S, Pohjolainen P & Ruth J-E. 1994. Erotiikka ja elämänkulku. WSOY. Helsinki.

Saarimäki P. 2005. Naimattomien ihmisten seksuaalisuus 1880-luvun Keuruun käräjäkunnassa. Yksilöt sukupuolensa edustajina, osana paikallisyhteisöä ja kirjon / oikeuslaitoksen normitettavina. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/12013/URN_NBN_fi_jyu-200579.pdf?sequence=1. (Linkki tarkistettu 1/2013).

Vakimo S. 1996. Seksielämää vuosisadan vaiheen maaseudulla. Arvostelu kirjasta: Pohjola-Vilkuna, K. Eros kylässä - Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisadan vaihteessa. http://www.elore.fi/arkisto/2_96/vak296.html(Linkki tarkistettu 1/2013).

Viimeksi muutettu: tiistai, 26 helmikuu 2013, 23:12