3. Seksuaalisen tasa-arvoistumisen sukupolvi

Miesten ja naisten välisten erojen kaventuminen oli tyypillistä tasa-arvoistuvalle sukupolvelle. Tytöt ja pojat alkoivat toimia seksuaalisuuden alueella yhä samankaltaisemmin, vaikka kaksinaismoraali oli edelleen olemassa. Kyseisen sukupolven mielestä ihmisten tulee yksilöinä saada määrätä seksuaalisesta käyttäytymisestään ilman vanhempien ja viranomaiset puuttumista siihen. (Haavio-Mannila & Kontula 2001.)

Vaikka seksuaalisen vallankumouksen sukupolvi puhui seksuaalisesta vallankumouksesta, se toteutui käytännössä vasta tasa-arvoistumisen sukupolven aikana AIDS:in ilmaantumisesta huolimatta. Sukupuolisen halun vapautuminen, seksuaalinen aktivoituminen ja seksuaalisen tasa-arvon lisääntyminen ovat olleet ominaisia tasa-arvoistumisen sukupolvelle. Kodeissa puhuttiin aiempaa enemmän sukupuoliasioista, ja nuoret saivat jonkin verran opetusta myös koulussa. Tiedot sukupuoliasioista olivat ensimmäistä kertaa yhtä usein tyttöjen kuin poikien ulottuvilla. (Haavio-Mannila & Kontula 2001.)

Sukupuolielämän kirjelaatikko oli ensimmäinen sukupuoliasioita käsitellyt radio-ohjelma Suomessa. Ohjelmaa lähetettiin 1970-luvun alusta vuoteen 1986. Kuuntele lääkäri Eero Carpenin vuonna 1972 antamia neuvoja muun muassa rouvalle, joka ei saa orgasmia. Millaisia tietolähteitä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä on nykyisin tarjolla? Mistä lähtisit itse hakemaan tietoa ongelmatilanteissa?

 

Lähteet ja linkit: 

Haavio-Mannila E & Kontula O. 2001. Seksin trendit meillä ja naapureissa. WSOY. Juva.

Ylen Elävä arkisto.  Sukupuolielämän kirjelaatikko. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kirjeisiin. 10.01.1972. http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/sukupuolielaman_kirjelaatikko_14946.html#media=14952. (Linkki tarkistettu 1/2013). 

Seksuaalisen tasa-arvoistumisen sukupolven kokemuksiin seksuaalisuudesta voit perehtyä esimerkiksi seuraavien teosten avulla.

Kontula O & Haavio-Mannila E. 1997. Intohimon hetkiä. Seksuaalisen läheisyyden kaipuu ja täyttymys omaelämäkertojen kuvaamana. WSOY. Juva.

Kontula O & Haavio-Mannila E. 1995. Matkalla intohimoon. Nuoruuden hurma ja kärsimys seksuaalielämäkertojen kuvaamana. WSOY. Juva.

Juvakka E & Kalkkinen P. 1998. Avoimena seksuaaliseen kasvuun. WSOY. Juva.

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 30 tammikuu 2013, 09:27